Pandemiångest bland studenter lindras med en lågintensiv internetbaserad mindfulness-intervention

Idag, i samarbete med kollegor från Hong Kong, publicerade vi en artikel i tidskriften Internet Interventions som utforskar effekterna av en internetbaserad mindfulness-intervention för att minska ångest bland universitetsstudenter under COVID-19-pandemin.

I ljuset av den ökade ångest som pandemin har medfört bland unga vuxna, ville vi undersöka om en lågintensiv internetbaserad mindfulness-baserad intervention kunde vara en lösning. I vår randomiserade kontrollerade studie med 134 deltagare från ett universitet i Hong Kong delades deltagarna in i två grupper. Den ena gruppen genomgick 16 online-moduler och två halvdags mindfulness-workshops (också online) under en period av åtta veckor.

Efter mindfulnesskursen visade den grupp som genomgick interventionen en betydande minskning av ångestsymtom med en medelstor effektstorlek samt en förbättring i mindfulness-färdigheter jämfört med kontrollgruppen. Dessa positiva effekter kvarstod även vid uppföljningen tre månader senare.

Resultaten av denna studie tyder på att den lågintensiva internetbaserade mindfulness-interventionen kan vara ett värdefullt verktyg för att lindra ångest bland universitetsstudenter under dessa utmanande tider.

För den som är intresserad av att fördjupa sig i ämnet kan artikeln läsas i sin helhet via följande referens (open access):

 

Bild: Midjourney (prompt “covid and university students –ar 16:8”)