Effekten av att kombinera SSRI + KBT vid social ångest – ny artikel i British Journal of Psychiatry

Det är sedan tidigare känt att kognitiv beteendeterapi så väl som moderna antidepressiva läkemedel (SSRI [Selective serotonin reuptake inhibitors]) ensamt kan ha god effekt på social fobi. Dock har få studier undersökt effekten av att kombinera dessa. Bristen på kunskap blir tydlig när man läser Socialstyrelsens nationella riktlinjer (se bilden nedan).

I en artikel som precis accepterades för publikation i den välrenommerade facktidskriften British Journal of Psychiatry testade vi om det finns en additiv effekt (det vill säga om 1+1 är mer än 1).

[lightbox link=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2016/02/socialstyrelsen_social_fobi.jpg” thumb=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2016/02/socialstyrelsen_social_fobi.jpg” width=”504″ align=”center” title=”Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom” frame=”true” icon=”image” caption=””]

I denna dubbelblinda placebokontrollerade studie undersökte vi effekterna av internetbaserad KBT (med behandlarstöd) i två grupper. Hälften av deltagarna fick utöver internetbaserad KBT också SSRI. Den andra hälften av deltagarna fick internetbaserad KBT i kombination med placebopiller. Vi följde sedan deltagarna i 15 månader och undersökte också hur eventuella förändringar i hjärnan skiljde sig med hjälp av fMRI.

Det var tydligt att nät-KBT (iKBT) med verksam medicin (SSRI) var bättre än nät-KBT i kombination med placebopiller; iKBT+SSRI = 67% botade mot 33% för iKBT+Placebo.

En grov sammanfattning är att iKBT+SSRI generellt gjorde att fler svarade bra på behandlingen i jämförelse med iKBT+Placebo. Vi kunde också se att iKBT+SSRI minskade förväntansångesten inför en presentationsuppgift och att resultaten höll i sig i minst 15 månader.

När vi med magnetkameran fMRI testade olika emotionellt laddade ansiktsbilder kunde vi också tydligt se att fler personer som fått iKBT+SSRI uppvisade en lägre reaktivitet i amygdala (vilket alltså är bra i dessa sammanhang).

Slutsatsen är således att det på gruppnivå tycks vara bra att kombinera internetbaserad KBT och SSRI. Dock kan läkemedelsbiverkningar upplevas. En person slutade helt att ta sin medicin och totalt inrapporterades 41 biverkningar. Den vanligaste var illamående (10 st), huvudvärk (7 st), sömnproblem (3 st), ökad ångest (3 st) och ökad trötthet (2 st).

Läs artikeln i sin helhet:
Gingnell, M., Frick, A., Engman, J., Alaie, I., Björkstrand, J., Faria, V., Carlbring, P., Andersson, G., Reis, M., Larsson, E.-M., Wahlstedt, K., Fredrikson, M., & Furmark, T. (2016). Combining escitalopram and cognitive behavioural therapy for social anxiety disorder – A randomized controlled fMRI trial. British Journal of Psychiatry, 209, 229-235. doi:10.1192/bjp.bp.115.175794

Kontroversiellt lästips (på tal om SSRI): Serotonin och depression – konsten att sälja en myt