SSRI-behandling vid social ångest – halverad effekt genom påverkan av patienternas förväntningar

SSRI-läkemedel är ett av de läkemedel som förskrivs mest mot psykisk ohälsa, vid såväl ångest- som depressionsproblematik. På senare tid har effekten av denna typ av läkemedel dock ifrågasatts. I flera metaanalyser har SSRI inte visat sig bättre än placebo, även om det också finns studier där man sett signifikant effekt, exempelvis vid svår depression. … Read more

Effekten av att kombinera SSRI + KBT vid social ångest – ny artikel i British Journal of Psychiatry

Det är sedan tidigare känt att kognitiv beteendeterapi så väl som moderna antidepressiva läkemedel (SSRI [Selective serotonin reuptake inhibitors]) ensamt kan ha god effekt på social fobi. Dock har få studier undersökt effekten av att kombinera dessa. Bristen på kunskap blir tydlig när man läser Socialstyrelsens nationella riktlinjer (se bilden nedan). I en artikel som … Read more