Nytt instrument mäter biverkningar i psykoterapi

Under en behandling kan det äga rum händelser och effekter som kan uppfattas såväl positiva som negativa. I våras gick vi ut med en enkätundersökning. Den syftade till att fånga tidigare patienters upplevelser av de eventuella negativa effekter som kan ha ägt rum under tiden en genomgick en sådan behandling. Detta för att ta reda på vad som i så fall kännetecknar dessa negativa effekter.

Enkätundersökningen riktade sig till personer som har genomgått psykologisk behandling/psykoterapi under de två senaste åren (det vill säga någon gång under 2013-2014) och som vill dela med sig av sina erfarenheter. Enkäten fick bra spridning bland annat tack vare ett inslag på Sveriges Radio P1.

Vi bad deltagarna att svara på ett specifikt utformat frågeformulär bestående av 61 frågor (ladda ner det här). Formuläret mäter biverknignar av psykoterapi och hur dessa påverkat individen. Totalt besvarade 464 personer enkäten samt ett antal bakgrundsfrågor. Resultatet kan du läsa i en psykoterapeutuppsats från Stockholms universitet.

Formuläret har även använts i studien Challenger. Resultaten från den studien samt denna öppna enkätundersökning kommer att ligga till grund för fortsatt vidareutveckling (och förkortning) av formuläret som avser mäta negativa händelser och effekter av psykologisk behandling.

Tips om du är intresserad av ämnet:
www.carlbring.se/tag/biverkningar

Under en behandling kan det äga rum händelser och effekter som kan uppfattas såväl positiva som negativa. I våras gick vi ut med en enkätundersökning.
Enkäten består av totalt 61 frågor – här är de första 17. Klicka för att ladda ner enkäten i sin helhet.