Behandlingsallians med virtuell terapeut – nytt mätinstrument

VR-exponering är en form av psykologisk behandling där man använder sig av VR-teknik för att behandla ångest och rädsla. Patienten har en sorts glasögon eller hjälm med bildskärmar för ögonen där en datoranimerad video visas i 360 grader runtom patienten, synkroniserat med huvudrörelserna, så att illusionen av att befinna sig i en virtuell verklighet skapas. … Read more

Nytt instrument mäter biverkningar i psykoterapi

Under en behandling kan det äga rum händelser och effekter som kan uppfattas såväl positiva som negativa. I våras gick vi ut med en enkätundersökning. Den syftade till att fånga tidigare patienters upplevelser av de eventuella negativa effekter som kan ha ägt rum under tiden en genomgick en sådan behandling. Detta för att ta reda … Read more

Så höjer du svarsfrekvensen på dina enkäter

Något som många forskare och kliniker brottas med är hur man kan höja svarsfrekvensen vid webbaserade mätningar.  När det gäller studier kring internetbaserade behandlingar finns det initialt ofta ett relativt starkt incitament till att fylla i frågeformulär. Detta eftersom en behandling oftast förutsätter att personen besvarat frågorna. Och under behandlingens gång är ifyllda mätningar ett … Read more

Välmåendeskalan – ett nytt gratisformulär i 33 språkversioner

Inom behandlingsforskning och vardaglig klinisk praxis är det vanligt att mäta hur dåligt patienter mår. Tillsammans med Lars Ström har jag utvecklat en ny skala som vänder på det hela. Vi kallade den Välmåendeskalan. Istället för att höga poäng på en skala signalerar ångest och nedstämdhet ville vi skapa ett formulär som frågar hur bra olika … Read more

Att skilja prokrastinerare från andra och från varandra

Att skilja prokrastinerare från andra, och från varandra: en psykometrisk utvärdering av ett screening-batteri för prokrastinering och klusteranalys av ett svenskt sample med kliniska prokrastinerare

Erik Forsell och Andreas Svensson är två duktiga nyblivna psykologer för Linköpings universitet som precis försvarat sin examensuppsats “Att skilja prokrastinerare från andra, och från varandra: en psykometrisk utvärdering av ett screening-batteri för prokrastinering och klusteranalys av ett svenskt sample med kliniska prokrastinerare”. Jag var en av de stolta handledarna. Uppsatsen är en utvärdering av … Read more

Förord till ny bok om prokrastinering + månadens nyord

Från och med i morgon finns Alexander Rozental och Lina Wennerstens bok “Dansa på deadline – uppskjutandets psykologi” i bokhandlarna. Det är en fin tajming för Språkrådet har utnämnt just “uppskjutare” till mars månads nyord. På tal om nya ord: i boken introduceras termen “pseudoarbete“. Alltså benämningen på det man gör när man egentligen borde syssla med något … Read more

“Handbok för oglada” – ny bok för deprimerade

Är du deprimerad, nedstämd eller bara oglad i största allmänhet? Då är du långt ifrån ensam! Idag räknar man med att uppemot 25 procent av kvinnorna och 10 procent av männen någon gång i livet kommer att vara kliniskt deprimerade. Till det kommer ett mycket stort antal människor som “bara” är nedstämda eller oglada (testa din nedstämdsnivå … Read more

Olämplig fråga: Jag har svårt att tala med attraktiva personer av motsatt kön

Idag publicerade vi en artikel i BMC-tidskriften Health and Quality of Life Outcomes (impact factor 2.27). Den svenska titeln på rapporten är ”Klinisk validering av en icke-heteronormativ version av social interaktion Anxiety Scale (SIAS)”. Trots välkomnade förändringar i samhällets attityder och praxis gentemot sexuella minoriteter kan fall av heteronormativitet fortfarande finns inom vård och forskning. … Read more

Så mäter man livskvalité enligt ny artikel

Kan man mäta livskvalité? Svaret beror förstås på vad man lägger i begreppet. Ett sätt att försöka fånga betydelsen har gjorts med ett formulär som heter Quality of Life Inventory. Det är ett formulär som ber enkätbesvararen att ta ställning till hur nöjd man är med 16 olika livsdomäner. Quality of Life Inventory är enligt FBanken ett … Read more