8 personer djupintervjuade om sin virtual reality upplevelse (med spindlar)

Katarina Kjellvertz är nu klar med sin C-uppsats där hon intervjuade 8 personer som testat den nya virtual reality behandlingen för spindelfobi. Så här skriver hon i uppsatsens sammanfattning: Specifik fobi är idag ett av de vanligaste ångestsyndromen i Sverige. Det kan bland annat yttra sig som spindelfobi. Ett sätt att behandla fobier, som visat … Read more

Nytt instrument mäter biverkningar i psykoterapi

Under en behandling kan det äga rum händelser och effekter som kan uppfattas såväl positiva som negativa. I våras gick vi ut med en enkätundersökning. Den syftade till att fånga tidigare patienters upplevelser av de eventuella negativa effekter som kan ha ägt rum under tiden en genomgick en sådan behandling. Detta för att ta reda … Read more

Välmåendeskalan – ett nytt gratisformulär i 33 språkversioner

Inom behandlingsforskning och vardaglig klinisk praxis är det vanligt att mäta hur dåligt patienter mår. Tillsammans med Lars Ström har jag utvecklat en ny skala som vänder på det hela. Vi kallade den Välmåendeskalan. Istället för att höga poäng på en skala signalerar ångest och nedstämdhet ville vi skapa ett formulär som frågar hur bra olika … Read more

Att skilja prokrastinerare från andra och från varandra

Att skilja prokrastinerare från andra, och från varandra: en psykometrisk utvärdering av ett screening-batteri för prokrastinering och klusteranalys av ett svenskt sample med kliniska prokrastinerare

Erik Forsell och Andreas Svensson är två duktiga nyblivna psykologer för Linköpings universitet som precis försvarat sin examensuppsats “Att skilja prokrastinerare från andra, och från varandra: en psykometrisk utvärdering av ett screening-batteri för prokrastinering och klusteranalys av ett svenskt sample med kliniska prokrastinerare”. Jag var en av de stolta handledarna. Uppsatsen är en utvärdering av … Read more

Kan psykoterapi ge biverkningar? I ny studie ger 74 svenska kliniker sin syn på saken

Vem som helst får i dag behandla psykisk sjukdom. Psykologförbundet vill jämställa behandling av psykiatriska diagnoser med somatiska sjukdomar, och vill därför att det ska införas ett förbud för icke legitimerad personal att ge behandling. Detta debatterades under en Almedalsvecka utan resultat. Det finns nämligen en stark invändning från kritiker som menar att det saknas … Read more