Pandemiångest bland studenter lindras med en lågintensiv internetbaserad mindfulness-intervention

Idag, i samarbete med kollegor från Hong Kong, publicerade vi en artikel i tidskriften Internet Interventions som utforskar effekterna av en internetbaserad mindfulness-intervention för att minska ångest bland universitetsstudenter under COVID-19-pandemin. I ljuset av den ökade ångest som pandemin har medfört bland unga vuxna, ville vi undersöka om en lågintensiv internetbaserad mindfulness-baserad intervention kunde vara en … Read more

Hög stress ger sämre koncentrations- och problemlösningsförmåga hos studenter

Forskning på studenters lärande har visat att stress kan påverka både koncentrations- och problemlösningsförmågan negativt (Uehara et al., 2010). Såväl sociala som personliga och akademiska krav kan vara källor till stress. Det kan handla om akademiska utmaningar, att hitta nya vänner, förändringar i mat- och sovvanor eller att anpassa sig till nya pedagogiska miljöer. Om … Read more