Studie på Studenthälsan visar hur man bäst behandlar prokrastinerare

Prokrastinering, att avsiktligt skjuta upp sådant man behöver göra, är ett vanligt problem. Detta gäller inte minst bland universitetsstudenter: åtminstone 50 % upplever betydande problem med att slutföra uppgifter. Detta kan givetvis påverka studieresultaten negativt och det kan även leda till stress, oro, ångest och skam. KBT tros kunna hjälpa vid problem med prokrastinering, men än så länge är forskningsunderlaget begränsat – få studier har gjorts där deltagarna randomiserats och där långtidsuppföljning genomförts. Vi genomförde tidigare den första större RCT-studien, där vi tittade på effekterna av internetbaserad KBT med eller utan terapeutvägledning. Resultaten var lovande, en tredjedel förbättrades och resultaten stod sig vid uppföljning ett år senare.

I den aktuella studien ville vi rikta in oss specifikt på just studenter och undersöka effekterna av ett liknande IKBT-program som vi sett goda effekter av tidigare, men även titta på effekterna av gruppbehandling med KBT. Totalt 92 studenter med allvarliga prokrastineringsproblem deltog, och vi jämförde mått på prokrastinering, depression, ångest och välbefinnande före och efter behandlingen samt sex månader efter avslutad behandling. Både IKBT och grupp-KBT hade stor effekt på graden av prokrastinering och små till måttliga effekter på depression, ångest och välbefinnande. Totalt bedömdes 34 % ha förbättrats vid behandlingsslutet, respektive 47 % vid uppföljningen.

Vi såg inga skillnader mellan IKBT och grupp-KBT direkt efter behandlingsperioden, men vid uppföljningen kunde vi se att förbättringen för de som fått behandling i grupp kvarstod eller ökade ytterligare. Detta till skillnad från IKBT-deltagarna, där vi såg vissa tecken på försämring vid uppföljningen sex månader senare. Sammanfattningsvis pekar alltså vår studie på att KBT kan vara effektivt för studenter som har problem med prokrastinering, och att gruppbehandling skulle kunna vara bättre för att bibehålla förbättringen över tid.

Text: Hedvig Nettelblad
Foto: University of Liverpool Faculty of Health & Life Sciences

Läs artikeln i sin helhet:

Rozental, A., Forsström, D., Lindner, P., Nilsson, S., Mårtensson, L., Rizzo, A., Andersson, G., & Carlbring, P. (In press). Treating procrastination using cognitive behavior therapy: A pragmatic randomized controlled trial comparing treatment delivered via the Internet or in groups. Behavior Therapy. DOI:10.1016/j.beth.2017.08.002