Studie på Studenthälsan visar hur man bäst behandlar prokrastinerare

Prokrastinering, att avsiktligt skjuta upp sådant man behöver göra, är ett vanligt problem. Detta gäller inte minst bland universitetsstudenter: åtminstone 50 % upplever betydande problem med att slutföra uppgifter. Detta kan givetvis påverka studieresultaten negativt och det kan även leda till stress, oro, ångest och skam. KBT tros kunna hjälpa vid problem med prokrastinering, men … Read more

“Mitt nyårslöfte” är en studie om löften, mål och nya vanor

I Sverige avger var åttonde man och var femte kvinna ett nyårslöfte. Nyår är ett perfekt tillfälle att reflektera kring var man befinner sig i livet och vart man vill. Nyårsafton uppmuntrar till att ta ett steg tillbaka och se helheten (snarare än att bara leva från dag till dag). Inom psykologin brukar man prata … Read more

Prokrastinering: Goda behandlingsresultat håller i sig efter 1 år

Att med avsikt skjuta upp nödvändiga uppgifter – att prokrastinera – är vanligt förekommande i många människors liv. Även då det ofta uppfattas som stressande och aldrig särskilt hjälpsamt, är ett sådant uppskjutande sällan associerat med mycket påfrestning eller omfattande konsekvenser. Däremot kan det för vissa individer utvecklas till ett vanemässigt beteendemönster som påverkar både … Read more

Testning av skalor för mätning av prokrastinering i 6 europeiska länder

Prokrastinering är ett vanligt problem och brukar beskrivas som att medvetet skjuta upp något man planerat att göra, trots att man förväntar sig negativa konsekvenser av uppskjutandet. På senare tid har det forskats mycket om prokrastinering, men forskarvärlden är inte helt enig när det gäller hur fenomenet ska definieras och hur man bäst mäter det. … Read more

Ny artikel visar att det finns 5 olika prokrastineringstyper

Vi har gjort en klusteranalys på de 710 personer som anmälde sig till vår behandlingsstudie (läs mer om behandlingsresultaten här). Genom att låta ett statistikprogram gå igenom alla personernas svar kunde vi identifiera fem tydliga prokrastineringstyper: “Mild procrastinators” (24.93%) “Average procrastinators” (27.89%) “Well-adjusted procrastinators” (13.94%) “Severe procrastinators” (21.69%) “Primarily depressed” (11.55%). Läs mer om vad … Read more

Största behandlingsstudien om uppskjutande nu publicerad

Nu är resultatet från världens största randomiserade kontrollerade behandlingsstudie mot prokrastinering accepterad och tillgänglig för läsning online. Studien är publicerad i den välrenommerade tidskriften Journal of Consulting and Clinical Psychology (Impact Factor: 5.279). Att prokrastinera innebär att man medvetet skjuter upp saker trots att man vet att det kan få negativa följder. Genom webbvideon nedan … Read more

Upplevelsen av kognitiv beteendeterapi via internet hos personer som lider av prokrastinering: en tematisk analys

I en ny studie som accepterades idag har deltagarna från vår första internetbaserade behandling mot prokrastinering berättat hur de upplevde den hjälp de fick. Behandlingen pågick under tio veckor där klienterna fick fylla i en enkät som de fick tillgång till direkt efter att behandlingen var avslutad. Det är detta material som ligger till grund … Read more

Är du en uppskjutare? Prokrastineringstest online!

Skjuter du medvetet upp uppgifter eller åtaganden trots att detta får negativa konsekvenser? Är du värre än de flesta? Testa dig själv! Jag och min doktorand psykologen Alexander Rozental har översatt tre självskattningsinstrument. De heter Irrational Procrastination Scale (9 frågor som handlar om ens tendens att medvetet ägna sig åt annat än du borde), Pure Procrastination Scale (12 … Read more

Nyss publicerat: Översiktsartikel om prokrastinering

I dag publicerades en artikel som Alexander Rozental och jag författat. Det är en översiktsartikel om prokrastinering. Den tar upp flera intressanta aspekter av problemet så som vem som drabbas och hur man bäst kan behandla besvären framgångsrikt. Artikeln är gratis att ladda ner och du hittar den via denna länk: Rozental, A. & Carlbring, … Read more

Att skilja prokrastinerare från andra och från varandra

Att skilja prokrastinerare från andra, och från varandra: en psykometrisk utvärdering av ett screening-batteri för prokrastinering och klusteranalys av ett svenskt sample med kliniska prokrastinerare

Erik Forsell och Andreas Svensson är två duktiga nyblivna psykologer för Linköpings universitet som precis försvarat sin examensuppsats “Att skilja prokrastinerare från andra, och från varandra: en psykometrisk utvärdering av ett screening-batteri för prokrastinering och klusteranalys av ett svenskt sample med kliniska prokrastinerare”. Jag var en av de stolta handledarna. Uppsatsen är en utvärdering av … Read more