Studie på Studenthälsan visar hur man bäst behandlar prokrastinerare

Prokrastinering, att avsiktligt skjuta upp sådant man behöver göra, är ett vanligt problem. Detta gäller inte minst bland universitetsstudenter: åtminstone 50 % upplever betydande problem med att slutföra uppgifter. Detta kan givetvis påverka studieresultaten negativt och det kan även leda till stress, oro, ångest och skam. KBT tros kunna hjälpa vid problem med prokrastinering, men … Read more

Gruppterapi med multimediastöd vid depression ger lovande resultat

”Blended therapy”, blandad terapi, är en form av behandlingsupplägg som utforskats allt mer på senare tid. Det som menas med ”blandad” är att behandlingen blandar klassisk psykoterapi där terapeut och patient möts ansikte mot ansikte med behandlingsinslag via dator (eller exempelvis smartphone). Forskningsresultaten är lovande – man har exempelvis sett god behandlingseffekt och patienttillfredsställelse och … Read more

Behandling för uppskjutare: internet eller gruppbehandling – vad är bäst för en prokrastinerare?

Idag accepterades och publicerades studieprotokollet till en kommande studie. Titeln är “Group versus Internet-based cognitive-behavioral therapy for procrastination: Study protocol for a randomized controlled trial“. Prokrastinering kännetecknas av att medvetet förhala påbörjandet eller slutförandet av en uppgift trots vetskap om att det kan rendera i negativa konsekvenser. Till skillnad från andra närbesläktade problemområden, däribland bristande självhävdelse … Read more