DN Debatt: ”Psykologiforskning kan lösa problemet med elsparkcyklarna”

I dagens DN Debatt skriver jag och Niklas Laninge (managing director Behavioral insights på psykologkoncernen PBM) om hur psykologiforskning kan lösa problemet med elsparkcyklarna. De lösningar vi föreslår vilar på tre psykologiska drivkrafter som påverkar våra beteenden: det faktum att våra handlingar i regel är en funktion av dess konsekvenser, att vi människor avskyr förluster … Read more

DN Debatt: Behandling av psykisk ohälsa måste regleras

På samma gång som psykologiska behandlingsmetoder är kraftfulla nog att hjälpa människor övervinna psykisk ohälsa är de tillräckligt potenta för att ge upphov till negativa effekter. Vår forskning visar att försämring och oönskade händelser ibland kan förekomma, varför det är viktigt att reglera vem som egentligen tillåts behandla psykiatriska tillstånd. I Sverige värdesätts patientsäkerheten högt. … Read more

Replik på DN-debatt om Socialstyrelsens nationella riktlinjer

I ett debattinlägg av den 15/1 har ett antal akademiker gett synpunkter på riktlinjer rörande behandling av depression och ångestsyndrom som Socialstyrelsen nu lämnat ut på remiss. Riktlinjerna, som tagits fram av ett 60-tal svenska experter, är i stort likadana som de som fastställdes 2010 och är också överensstämmande med de utvärderingar som gjordes av … Read more