Hjärnan formas om efter KBT (Neuroplasticitet och KBT)

Patienter med ångestproblematik kännetecknas av ökad neural reaktivitet i Amygdala. Denna kan dock normaliseras genom effektiv behandling (t ex kognitiv beteendeterapi). I en ny studie ville vi undersöka de bakomliggande mekanismerna främst vad gäller strukturell plasticitet och funktionell responsförändring (det vill säga neuroplasticitet). Vi undersökte om det fanns några behandlingsrelaterade förändringar i hjärnans struktur (gray … Read more