Debattinlägg i British Journal of Psychiatry

Jag och postdoktorn Anne-Wil Kruijt har precis publicerat ett så kallat “eLetter” publicerat i British Journal of Psychiatry. Titeln är “Processing confusing procedures in the recent re-analysis of a cognitive bias modification (CBM) meta-analysis” och är en kommentar på en debatt mellan två forskargrupper som drar olika slutsatser kring effektiviteten av uppmärksamhetsträning. Du kan läsa … Read more

Metaanalys på individnivå ger nya insikter om mekanismerna bakom ångest och vilken behandling som passar vilka patienter

Ångeststörningar är den största diagnosgruppen bland psykiska sjukdomar. Globalt beräknas ungefär 812 miljoner människor vara drabbade. Trots att vi sedan många år tillbaka har haft tillgång till effektiva medicinska och terapeutiska behandlingar är det en minoritet som får adekvat hjälp. En väg för att öka tillgången till behandling är att dra nytta av den tekniska … Read more

Hjärnan formas om efter KBT (Neuroplasticitet och KBT)

Patienter med ångestproblematik kännetecknas av ökad neural reaktivitet i Amygdala. Denna kan dock normaliseras genom effektiv behandling (t ex kognitiv beteendeterapi). I en ny studie ville vi undersöka de bakomliggande mekanismerna främst vad gäller strukturell plasticitet och funktionell responsförändring (det vill säga neuroplasticitet). Vi undersökte om det fanns några behandlingsrelaterade förändringar i hjärnans struktur (gray … Read more

Uppmärksamhetsbias vid social fobi

Social fobi är vanligt, men andelen som blir kliniskt signifikant förbättrade är nedslående. Ett annat problem är att såväl medicin som psykologisk behandling kan ge biverkningar. Även om dessa nästan alltid är temporära kan de ge upphov till känslomässigt obehag (t ex oro/ångest inför/under beteendeexperiment). Ett behandlingsalternativ, i teorin helt utan dessa negativa upplevelser, är … Read more

ABCT i Philadelphia – Maximizing the Effects of Attention Bias Modification for Anxiety: How and for Whom

Idag var jag med på ett symposium på den 48:e årliga konferensen anordnad av Association for Behavioral and Cognitive Therapies. Denna gång var mötet förlagt till Philadelphia. Det var Jennie Kuckertz som bjudit in mig att prata på ett symposium med titeln “Maximizing the Effects of Attention Bias Modification for Anxiety: How and for Whom”. … Read more

Ny studie jämför två behandlingar mot social fobi: KBT vs. Attention bias modification

Idag publicerade vi en ny studie som undersökte två saker: 1) jämförelse mellan KBT på internet och en ny experimentell behandling som bygger på att man med ett datorprogram tränar bort den automatiserad ovanan som många personer med social fobi har. Nämligen att fastna för negativa stimuli; 2) undersöka vad som medierar och modererar behandlingseffekterna. Social fobi … Read more