Patientens nivå av abstrakt analytisk slutledningsförmåga inte viktig för utfallet av psykoterapi

Internetbaserad psykologisk behandling mot exempelvis social fobi, nedstämdhet och tinnitusbesvär ger ofta goda resultat. Men vi vet samtidigt att det inte är någon mirakelbehandling som passar alla. Det ideala vore förstås om man på förhand kunde förutsäga vilka personer behandlingen passar bäst för och vilka som troligtvis inte skulle ha någon större behållning av den. … Read more