Detta motiverar tinnituspatienter att påbörja och fortsätta med internetbaserad KBT

Tinnitus, att höra ljud utan någon yttre källa, är ganska vanligt – drygt en av tio upplever detta. Men för vissa, ca 1–2 %, blir tinnitus ett problem som avsevärt försämrar livskvaliteten. Det finns ingen medicinsk behandling för att bota kronisk tinnitus men IKBT-behandling, internetbaserad kognitiv beteendeterapi, har visat sig kunna minska patienternas lidande avsevärt … Read more

This makes patients seek help and stay motivated during Internet-based cognitive behavior therapy

Internet-based cognitive behavioral therapy (ICBT) has proven to be an effective treatment in improving patients’ ability to cope with tinnitus. However, some patients prefer face-to-face therapy to ICBT, and a few studies have shown considerable dropout rates if the treatment is not guided. This renders it important to identify factors that contribute to the commencement … Read more

Treating tinnitus distress via the Internet: A mixed methods approach of what makes patients seek help and stay motivated during Internet-based cognitive behavior therapy

Internet-based cognitive behavioral therapy (ICBT) has proven to be an effective treatment in improving patients’ ability to cope with tinnitus. However, some patients prefer face-to-face therapy to ICBT, and a few studies have shown considerable dropout rates if the treatment is not guided. This renders it important to identify factors that contribute to the commencement … Read more

Patientens nivå av abstrakt analytisk slutledningsförmåga inte viktig för utfallet av psykoterapi

Internetbaserad psykologisk behandling mot exempelvis social fobi, nedstämdhet och tinnitusbesvär ger ofta goda resultat. Men vi vet samtidigt att det inte är någon mirakelbehandling som passar alla. Det ideala vore förstås om man på förhand kunde förutsäga vilka personer behandlingen passar bäst för och vilka som troligtvis inte skulle ha någon större behållning av den. … Read more