Upplevelsemässigt undvikande och oro hos föräldrar till barn med cancer

I veckan publicerade vi en ny studie i Journal of Clinical Psychology in Medical Settings. Vi ville ta reda på hur föräldrar till barn som fått en cancerdiagnos hanterade situationen och särskilt undersöka det som kallas ”Upplevelsemässigt undvikande”. Psykologen  Sandra Weineland har sammanfattat upplevelsemässigt undvikande på följande sätt: ”Föreställ dig en kanin jagad av en … Read more