Grattis Mårten Tyrberg som disputerar idag

Nya Doktorn Mårten Tyrberg med handledare och betygsnämnd samt opponent

Idag försvarar Mårten Tyrberg sin doktorsavhandling – Bringing psychological treatment to the psychiatric ward: Affecting patients, staff, and the milieu – vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Jag och Tobias Lundgren har varit handledare och opponent är professor Gillian Haddock från Manchester. I betygsnämnden ingick docent Lena Flyckt (Karolinska Institutet), professor Arto Hiltunen (Karlstads universitet), docent … Read more

Usefulness of the ACT Model for Nurses in Psychiatric Inpatient Care: A Qualitative Content Analysis

Alleviating the suffering of patients treated in psychiatric inpatient wards is a great challenge. Preliminary or multiple diagnoses, inherent complexities of the inpatient milieu and the lack of potentially effective psychological treatment form part of this challenge. The present study explored the usefulness of a transdiagnostic psychological treatment model (Acceptance & Commitment Therapy, ACT) as … Read more

Upplevelsemässigt undvikande och oro hos föräldrar till barn med cancer

I veckan publicerade vi en ny studie i Journal of Clinical Psychology in Medical Settings. Vi ville ta reda på hur föräldrar till barn som fått en cancerdiagnos hanterade situationen och särskilt undersöka det som kallas ”Upplevelsemässigt undvikande”. Psykologen  Sandra Weineland har sammanfattat upplevelsemässigt undvikande på följande sätt: ”Föreställ dig en kanin jagad av en … Read more