Selektiv uppmärksamhet på cancer möjlig förklaring till vidmakthållande av posttraumatiska stressymptom hos vissa

Vi ville undersöka om posttraumatiska stressymptom är relaterade till selektiv uppmärksamhet för cancerrelaterade ord hos en grupp föräldrar som alla hade barn som nyligen fått en barncancerdiagnos. I en studie, som idag publicerats i tidskriften PLoS ONE, fick 66 föräldrar svara på ett antal frågeformulär gällande grad av posttraumatiska stressymptom samt enkäter som mäter ångest- … Read more

Posttraumatic Stress and Attentional Bias towards Cancer-Related Stimuli in Parents of Children Recently Diagnosed with Cancer

We wanted to investigate whether posttraumatic stress symptoms (PTSS) are related to attentional bias towards cancer-related stimuli among parents of children recently diagnosed with cancer. We conducted a study and included 66 participants. These participants were parents who completed questionnaires measuring posttraumatic stress symptoms, level of depression and anxiety as well as the emotional Stroop … Read more

Internet-based guided self-help for parents of children on cancer treatment

We recently published a randomized controlled trial in the journal Psycho-Oncology. The aim of the study was to investigate the feasibility and preliminary efficacy of an Internet-based guided self-help intervention for posttraumatic stress symptoms (PTSS) and related symptoms in parents of children on cancer treatment. Methods Parents of children on cancer treatment, who fulfilled the modified symptom … Read more

Upplevelsemässigt undvikande och oro hos föräldrar till barn med cancer

I veckan publicerade vi en ny studie i Journal of Clinical Psychology in Medical Settings. Vi ville ta reda på hur föräldrar till barn som fått en cancerdiagnos hanterade situationen och särskilt undersöka det som kallas ”Upplevelsemässigt undvikande”. Psykologen  Sandra Weineland har sammanfattat upplevelsemässigt undvikande på följande sätt: ”Föreställ dig en kanin jagad av en … Read more

Experiential Avoidance and Rumination in Parents of Children on Cancer Treatment

This week we published a new study in Journal of Clinical Psychology in Medical Settings. We conducted a cross-sectional survey study to investigate whether there is a relationship between experiential avoidance, rumination, post-traumatic stress symptoms (PTSS), and symptoms of depression, in parents of children on cancer treatment.   Data from 79 parents (55 mothers) of … Read more