Spindelfobi botas med virtual reality – se vår reporter hoppa högt av skräck

Rubriken är långt ifrån den mest terapeutiska. Faktum är att all behandling vid specifik fobi utgår från klienten. Syftet med ensessionsbehandlingen är alltså att under kontrollerade former och i små steg exponera klienten för det fobiska objektet. Detta för att hen ska ges möjlighet att upptäcka att de konsekvenser hen är rädd för inte blir … Read more

Intresserad av virtual reality (Oculus Rift)? Skriv uppsats inom vårt projekt!

Under det senaste halvåret har jag tillsammans med psykologstudent William Hamilton funderat på hur man kan använda den nu starkt framväxande virtual reality trenden. Den kanske mest hajpade hårdvaran heter Oculus Rift.  Ett bevis på att området är hett är att Facebook tidigare i år köpte upp företaget för 2 miljarder dollar. Facebook såg detta som … Read more