Därför uppfattas spindlar som så otäcka

Spindelfobi är vanligt, men väldigt lite är känt kring vilka faktiska egenskaper hos spindlar som är avgörande för rädsloupplevelsen. Vi frågade 194 spindelrädda personer – som sökte till vår behandlingsstudie –  om vad exakt som är det otäcka med spindlar. “Vad är det som är skrämmande med spindlar?” Det korta svaret var dels hur spindeln rör … Read more

Presentation från Bokmässan om Virtual reality-behandling

Nu finns Psykologförbundets inspelning från Bokmässan online på Youtube. Det är en 18-minuters video där jag berättar om vår forskning där vi tar hjälp av virtual reality för att behandla social ångest (social fobi), talarskräck och specifika fobier. Referenser till studierna som nämns: Miloff, A., Lindner, P., Hamilton, W., Reuterskiold, L., Andersson, G., & Carlbring, … Read more

Resultaten klara för 1-sessionsbehandling av talarskräck

Idag publicerade vi världens första 1-sessionsbehandling för talarskräck där terapeuten tog hjälp av virtual reality teknik. Totalt randomiserade vi 50 personer till att antingen få komma till oss under 3 timmar för en individuell behandlingssession eller till en kontrollgrupp (för att säkerställa att resultaten inte beror på spontansförbättring). Under sessionen hjälpte en blivande psykolog patienten … Read more

Immersive 3D exposure-based treatment for spider fear: A randomized controlled trial

Stereoscopic 3D gives the viewer the same shape, size, perspective and depth they would experience viewing the real world and could mimic the perceptual threat cues present in real life. This is the first study to investigate whether an immersive stereoscopic 3D video exposure-based treatment would be effective in reducing fear of spiders. Participants with … Read more

Creating state of the art, next-generation Virtual Reality exposure therapies for anxiety disorders using consumer hardware platforms: Design considerations and future directions

Decades of research and more than 20 randomized controlled trials show that Virtual Reality exposure therapy (VRET) is effective in reducing fear and anxiety. Unfortunately, few providers or patients have had access to the costly and technical equipment previously required. Recent technological advances in the form of consumer VR systems (e.g. Oculus Rift and Samsung … Read more

Stor potential för behandlingar med VR-glasögon

Exponeringsterapi är en mycket effektiv behandling vid olika typer av ångestdiagnoser, antingen i sig själv eller som en del av en mer omfattande behandling. Men det finns utrymme för förbättringar. Vid exponering arbetar man med att patienten ska utsätta sig för sådant som tidigare har väckt ångest eller rädsla, så att hen får möjlighet att … Read more

Vill du ha hjälp med din talarskräck? Testa Virtual Reality!

Rädsla och nervositet att tala inför folk är en vanligt, men för vissa är denna rädsla så pass stark att den präglar ens vardag eller gör det svårt att klara av studier eller arbete. Denna starka rädsla kan komma till uttryck i form av påträngande orostankar flera dagar innan talet, en kraftig kroppslig reaktion under … Read more

8 personer djupintervjuade om sin virtual reality upplevelse (med spindlar)

Katarina Kjellvertz är nu klar med sin C-uppsats där hon intervjuade 8 personer som testat den nya virtual reality behandlingen för spindelfobi. Så här skriver hon i uppsatsens sammanfattning: Specifik fobi är idag ett av de vanligaste ångestsyndromen i Sverige. Det kan bland annat yttra sig som spindelfobi. Ett sätt att behandla fobier, som visat … Read more

Virtual reality mot Spindelfobi – studieprotokoll nu publicerat

Detaljbeskrivningen – av hur vi exakt gått tillväga i vår snart avslutade behandlingsstudie – är nu accepterad för publikation i den vetenskapliga tidskriften journal Trials. Studien tar sitt avstamp i att specifik fobi är ett av de allra vanligaste psykiatriska besvären och kan leda till stora begränsningar för individen. Som tur är kan detta framgångsrikt … Read more

Vill du uppleva en annan verklighet under 10 minuter?

Ta chansen och delta i Stockholms Universitets första moderna virtual reality-experiment! Experimentet genomförs på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Deltagaren kommer få uppleva ett händelseförlopp i två olika virtuella världar. Totalt tar deltagandet 30 minuter (vi vill nämligen att man svarar på några frågeformulär också).  Information: Ersättning: En biobiljett eller 0.5 timmar så kallad UD-tid Du … Read more