God effekt av internetbehandling av yrsel hos äldre i ny studie

Yrsel är ett vanligt problem, framför allt hos äldre. Det är dessutom kopplat till ökad risk för fallolyckor, oro för att falla samt ångest och depression. Utan behandling riskerar problemen att bli långvariga eller kroniska. Samtidigt har medicinsk eller kirurgisk behandling begränsad effekt. Däremot finns det evidens för att vestibulära rehabiliteringsövningar är effektiva för en … Read more

Behandling av yrsel hos äldre

Idag publicerades en artikel i tidskriften BMJ Open där jag är medförfattare. Artikeln är ett detaljerat protokoll för en så kallad randomiserad kontrollerad studie som ska undersöka en internetbaserad behandling mot yrsel. Yrsel är tyvärr vanligt förekommande hos personer över 50 år. Det kan leda till fallskador, rädsla för att falla, förlust av självförtroende, ångest … Read more