God effekt av internetbehandling av yrsel hos äldre i ny studie

Yrsel är ett vanligt problem, framför allt hos äldre. Det är dessutom kopplat till ökad risk för fallolyckor, oro för att falla samt ångest och depression. Utan behandling riskerar problemen att bli långvariga eller kroniska. Samtidigt har medicinsk eller kirurgisk behandling begränsad effekt. Däremot finns det evidens för att vestibulära rehabiliteringsövningar är effektiva för en majoritet av patienterna, vars yrsel orsakas av dysfunktion i det vestibulära systemet i innerörat. Vestibulär rehabilitering består av övningar i form av enkla huvudrörelser som ger centrala nervsystemet möjlighet att kompensera. Ett sätt att låta fler få tillgång till denna typ av behandling är genom att använda sig internet som hjälp till självhjälp.

Vi genomförde en enkelblind randomiserad kontrollerad studie där 296 patienter som var över 50 år gamla och led av yrsel som förvärrades vid huvudrörelser deltog. En grupp patienter fick sedvanlig primärvårdsbehandling. Den andra gruppen fick genomföra en internetbaserad intervention för vestibulär rehabilitering (finns tillgänglig gratis här). Interventionen lärde ut övningar för vestibulär rehabilitering samt KBT-strategier för att hantera yrsel. Internetbehandlingen hade bra effekt, när patienterna fick skatta yrsel tre respektive sex månader senare hade internetgruppen lägre nivåer än de som fått sedvanlig behandling. De hade även lägre grad av funktionsnedsättning till följd av yrsel vid båda mättillfällena. Den här studien ger alltså stöd för att ett internetbehandlingsprogram, som patienterna genomför på egen hand utan vägledning från någon behandlare, kan ge god effekt. Detta ger möjligheter att erbjuda denna patientgrupp snabb tillgång till kostnadseffektiv evidensbaserad behandling.

Läs artikeln i sin helhet:

Geraghty, A. W. A., Essery, R., Kirby, S., Stuart, B., Turner, D., Little, P., Bronstein, A., Andersson, G., Carlbring, P., & Yardley, L. (2017). Internet-Based Vestibular Rehabilitation for Older Adults With Chronic Dizziness: A Randomized Controlled Trial in Primary Care. The Annals of Family Medicine, 15(3), 209-216. doi:10.1370/afm.2070

[lightbox link=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2017/05/2017-06-05-_Meet-the-team.png” thumb=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2017/05/2017-06-05-_Meet-the-team-928×1024.png” width=”928″ align=”center” title=”” frame=”true” icon=”image” caption=”Meet the Balance Retraining Team”]