Terapeutens upplevelse av internetbehandling – skillnader och likheter kartlagda i ny studie

Hur är det att vara internetterapeut? Vad finns det för skillnader och likheter med att bedriva traditionell behandling? Dessa frågor låg till grund för en psykologexamensuppsats som Jonas Bengtsson lade fram vid Umeås universitet. Handledare var Steven Nordin och jag själv. Uppsatsen blev mycket bra så vi beslutade oss gemensamt för att göra en vetenskaplig artikel av den. Nu har den efter revidering accepterats för publikation.

I studien djupintervjuades 11 personer individuellt. Gruppen bestod av fem män och sex kvinnor i åldrarna 31 till 48 år. Tio av dem var legitimerade psykologer och en var socionom med psykoterapeututbildning. Alla hade erfarenhet av att behandla patienter både ansikte-mot-ansikte (minst 3 år) och via internet (mellan 1 och 10 års erfarenhet).

Terapeuterna beskrev att behandling ansikte-mot-ansikte var en starkare upplevelse och friare än den ofta mer manualiserade internetbehandlingen. En fördel med internetbehandlingen var att man hade mer kontroll över tiden och att det eventuellt kunde buffra mot utbrändhet hos terapeuten. Läs mer om vad man tyckte om den terapeutiska alliansen och ta del av citat genom att läsa artikeln i sin helhet.

Referens:
Bengtsson, J., Nordin, S., & Carlbring, P. (In press). Therapists’ experiences of conducting cognitive behavioural therapy online vis-à-vis face-to-face. Cognitive Behaviour Therapy. doi: 10.1080/16506073.2015.1053408 [GRATIS FULLTEXT VIA DENNA LÄNK]