Välmåendeskalan – ett nytt gratisformulär i 33 språkversioner

Inom behandlingsforskning och vardaglig klinisk praxis är det vanligt att mäta hur dåligt patienter mår. Tillsammans med Lars Ström har jag utvecklat en ny skala som vänder på det hela. Vi kallade den Välmåendeskalan. Istället för att höga poäng på en skala signalerar ångest och nedstämdhet ville vi skapa ett formulär som frågar hur bra olika aspektiver av ens liv är. Vi var själva ganska nöjda med skalans utformning eftersom vi tänker att psykiskt välmående inte endast består av frånvaro av illabefinnande. Men var skalan verkligen något att vara stolt över?

I en nyligen framlagd examensuppsats vid Stockholms universitet av den nybakade legitimerade psykoterapeuten Anne Braconier undersöktes välmåendeskalans psykometriska egenskaper. Detta gjordes dels i en klinisk population (107 patienter i öppenvårdspsykiatrin i Stockholm), dels i en normalgrupp  (163 studenter).

Resultatet, som utförligt beskrivs i Anne Braconiers fina uppsats, kan sammanfattas med “Bra!”. Formuläret finns översatt och gratis tillgängligt i 33 språk. Översättningarna är gjorda av professionella översättare, men skulle du som är mer psykologiskt bevandrad hitta någon formulering som skulle kunna förbättras tar vi tacksamt emot dina förslag.

Formuläret finns idag i följande språk: Albanska, Arabiska, Bosniska, Bulgariska, Danska, Dari/Afgansk Persiska, Engelska, Estniska, Farsi/Persiska, Finska, Franska, Grekiska, Isländska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Nederländska, Norska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Ryska, Slovakiska, Slovenska, Somaliska, Spanska, Svenska, Sydkurdiska/Sorani, Thailändska, Tjeckiska, Turkiska, Tyska och Ungerska.

För mer information om Välmåendeskalan och hur du laddar ner den besök fBanken.