Upplevelsen av kognitiv beteendeterapi via internet hos personer som lider av prokrastinering: en tematisk analys

I en ny studie som accepterades idag har deltagarna från vår första internetbaserade behandling mot prokrastinering berättat hur de upplevde den hjälp de fick. Behandlingen pågick under tio veckor där klienterna fick fylla i en enkät som de fick tillgång till direkt efter att behandlingen var avslutad. Det är detta material som ligger till grund för artikeln. Totalt 78 personer deltog i utvärderingen där behandlingsgruppen från början bestod av 150 personer. En tematisk analys användes och genererade två övergripande teman som kategoriserades som positiva respektive negativa konsekvenser för personerna som behandlades. De mest framträdande undergrupperna var tron på sin egen förmåga, en acceptans av sina uppskjutarbeteenden, behov av individbaserad behandling och ett behov av stöd. Resultaten samstämmer till stor del med forskning som gjorts på kognitiv beteendeterapi av andra tillstånd via internet.

Läs studien i sin helhet:
Rozental, A., Forsström, D., Tangen, J. A., & Carlbring, P. (2015). Experiences of undergoing Internet-based cognitive behavior therapy for procrastination: A qualitative study. Internet Interventions, 2(3), 314-322. doi: 10.1016/j.invent.2015.05.001