Så funkar Virtual Reality i verkligheten

Virtual reality kan användas för att skapa spännande spel men också miljöer som främjar både avkoppling och distraktion. I USA har exempelvis forskaren Hunter Hoffman utvecklat och testat VR i samband med att man lägger om svårt brännskadade personer. Genom att under såromläggningen distrahera patienten (med VR) blir ingreppet mindre plågsamt. Se videon nedan! Som … Read more

Descriptive usage, uptake and application performance statistics for a first-generation Virtual Reality application

Today we got a paper accepted in Frontiers in Psychology entitled “The potential of consumer-targeted Virtual Reality relaxation applications: Descriptive usage, uptake and application performance statistics for a first-generation application”. Virtual Reality (VR) technology can be used to create immersive environments that promote relaxation and distraction, yet it is only with the recent advent of consumer … Read more

Internetbaserad psykologisk behandling – från innovation till implementering

Vi har precis publicerat en artikel i World Psychiarty (impact factor = 30!). I artikeln ger vi en historiebeskrivning från de första stapplande studierna till dagens senaste rön och hur dessa numera används i klinisk praxis runt om i världen. Läs den gärna – artikeln är öppen och gratis för alla! En liten kort historik: Internetbehandling … Read more

Internet‐delivered psychological treatments: from innovation to implementation

Internet interventions, and in particular Internet‐delivered cognitive behaviour therapy (ICBT), have existed for at least 20 years. In a new paper, that was just published in World Psychiarty (impact factor = 30!), we review the treatment approach and the evidence base, arguing that ICBT can be viewed as a vehicle for innovation. ICBT has been developed and tested … Read more

Specialnummer om behandling med Virtual reality

Idag publicerades ett specialnummer i Journal of Anxiety Disorders om behandling med hjälp av virtual reality. Totalt ingick 11 artiklar varav jag var medförfattare till 4. Den troligtvis mest efterlängtade studien var en uppdatering av den klassiska metaanalysen av Emmelkamp och Powers från 2008. I originalartikeln fanns 13 studier, och nu, drygt 10 år senare, … Read more

Special issue with 4 new papers on treatment using Virtual reality

Today a special issue was published in Journal of Anxiety disorders. A total of 11 papers are included and we are involved in four of those. The most longed for paper is probably the updated version of the classic meta-analysis by Emmelkamp and Powers published in 2008. Trials of virtual reality exposure therapy (VRET) for … Read more