Så funkar Virtual Reality i verkligheten

Virtual reality kan användas för att skapa spännande spel men också miljöer som främjar både avkoppling och distraktion. I USA har exempelvis forskaren Hunter Hoffman utvecklat och testat VR i samband med att man lägger om svårt brännskadade personer. Genom att under såromläggningen distrahera patienten (med VR) blir ingreppet mindre plågsamt. Se videon nedan! Som … Read more