Framgångar och utmaningar med internetbaserade interventioner för patienter med hjärt-kärlsjukdom och samtidig ångest eller depression

Idag fick vi beskedet att vår senaste studie – en systematisk översikt – om internetbaserade psykologiska interventioner för patienter med hjärt-kärlsjukdom (CVD) med samtidig ångest och/eller depression har accepterats för publicering. I denna bloggpost ger jag en överblick av våra huvudfynd och hur dessa interventioner kan förbättras för att ge bättre och mer jämlik vård. … Läs mer

Det finns 11 olika typer av jämförelsegrupper – så väljer du rätt!

Hundratals randomiserade kontrollerade studier har testat behandlingseffekten av olika mobilappar vid psykologiska problem (mHealth). Dessa studier har använt en rad olika kontrollgrupper (t ex väntelista, minimal uppmärksamhetskontroll, psykologisk placebo). Valet av kontrollgrupp påverkar dramatiskt vilka vetenskapliga slutsatser som kan dras från en given studie. Tyvärr saknas helt praxis inom mHealth. Ett av problemen blir att … Läs mer

Online consultations in mental healthcare: Modelling determinants of use and experience based on an international survey study at the onset of the pandemic

While online consultations have shown promise to be a means for the effective delivery of high-quality mental healthcare and the first implementations of these digital therapeutic contacts go back nearly two decades, uptake has remained limited over the years. The onset of the COVID-19 pandemic dramatically altered this relative standstill and created a unique turning … Läs mer

Ny publikation i ”The Lancet” (Digital Health)

I går publicerades vår nya behandlingsstudie i tidskriften ”The Lancet” (Digital Health delen). Det är en fin vetenskaplig tidskrift med en impact factor på 36,6. Det är studien väl värd! Det är nämligen den första studien i världen som undersökt om Psykodynamisk behandling (via internet) av depression hos ungdomar (15-19 år) är ”non-inferior” till Kognitiv … Läs mer

New publication in The Lancet (Digital Health): Psychodynamic VS. Cognitive Behavior Therapy for adolescent depression

Adolescent major depressive disorder (MDD) is highly prevalent and associated with lifelong adversity. Evidence-based treatments exist, but accessible treatment alternatives are needed. We aimed to compare internet-based psychodynamic therapy (IPDT) with an established evidence-based treatment (internet-based cognitive behavioural therapy [ICBT]) for the treatment of adolescents with depression. Yesterday we published our latest treatment study in ”The … Läs mer

Signing OFF once and signing ON twice!

After 20 years, 12 of which as editor-in-chief,  I will now leave the day-to-day editorial decisions and the continued strategic development of the journal Cognitive Behaviour Therapy in the capable hands of another academic (my former Ph.D. student Alexander Rozental!). Much has happened during my time as editor-in-chief. The journal has expanded from four to … Läs mer

Utnämnd till redaktör för Journal of Psychedelic Studies + Internet Interventions

Efter 20 år, varav 12 år som chefredaktör, har jag nu lämnat över stafettpinnen för den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy. Tidskriften har utvecklats mycket positivt de senaste fem åren och har en imponerande impact factor på 5.8. Läs mer i min sista editorial Signing off after two decades. Jag kommer dock inte vara sysslolös! … Läs mer

18 år idag: Bröllop och disputation på samma dag!

Brölopp och disputation på samma dag

Idag för exakt 18 år sedan försvarade jag min avhandling (”Panic! Its Prevalence, Diagnosis and Treatment via the Internet”). En av medlemmarna i betygsnämnden var professor Lars-Göran Öst. Det är fullt möjligt att jag missminner mig, men jag har för mig att Lars-Göran, under disputationen, sa något i stil med att ”allting i avhandlingen är … Läs mer

The Future of Mental Health Treatment: Prescription Digital Therapeutics, Cyberpsychology, and Care Intelligence Solutions

Efter år av virtuella konferenser har jag precis besökt min första ”in person conference”. Det var vid den årliga amerikanska föreningen för ångest- och depressionsforskning som jag var med på ett rundabordsamtal. Titeln förpliktigade: ”The Future of Mental Health Treatment: Prescription Digital Therapeutics, Cyberpsychology, and Care Intelligence Solutions”.  Hela samtalet spelades in och jag ska … Läs mer

The Future of Mental Health Treatment: Prescription Digital Therapeutics, Cyberpsychology, and Care Intelligence Solutions

Despite the fact that a wealth of data has been generated supporting psychotherapy and medications as efficacious and effective treatments for many mental health problems, there remain challenges and limitations in both (e.g., cost, dissemination, access, etc.). As a result, psychological disorders remain prevalent in our society and have a profound negative impact on our … Läs mer