Studieupplägg för smartphone-behandling av ångest

Idag publicerade vi en artikel i tidskriften Trials (impact factor 2.21) som i detalj beskriver studieupplägget för en nu pågående studie. Titeln på artikeln är “Guided and unguided CBT for social anxiety disorder and/or panic disorder via the Internet and a smartphone application: study protocol for a randomised controlled trial“. Den går att läsa i sin helhet tack vare så kallad open access.

Smarta telefoner har potential att öka räckvidden för psykoterapeutiska interventioner genom att flytta valda delar av terapin till verkliga situationer. I denna randomiserad kontrollerad studie kommer vi att undersöka effekterna av en transdiagnostisk internetadministrerad kognitiv beteendeterapeutiskt självhjälpsprogram (iKBT) vid ångest kompletterat med en smartphone app (se bilder nedan). Dessutom kommer vi att undersöka den relativa effekten av behandlarstöd.

Etthundrafemtio deltagare som uppfyller de diagnostiska kriterierna för antingen social fobi och/eller panikångest (läs: paniksyndrom med eller utan agorafobi) kommer att randomiserades till antingen en av tre studiegrupper:

  1. Smartphone + iKBT med terapeutstöd
  2. Smartphone + iKBT utan terapeutstöd
  3. En aktiv väntelista kontrollgrupp med fördröjd behandling
r
Figuren visar att 150 personer kommer att slumpas in till en av tre grupper.

Primärt utfallsmått kommer GAD-7 vara, medan sekundära effektmått är sådana som mäter ångest mer diagnosspecifikt samt formulär för depression och livskvalitet. Mätningar kommer att göras före, under och efter behandlingsavslutet samt vid en 12 respektive 36-månadersuppföljning. Detta för att utvärdera såväl akuta som eventuella långsiktiga effekter av behandlingsinsatsen. De första resultaten kommer att finnas klara under tidig vår 2014.

Artikeln skrevs “On behalf of the ACT-smart research group som, förutom författarna till den nyss publicerade artikeln, består av (i bokstavsordning) Alexander Alasjö, Alexander Rozental, Andreas Ottosson, Balint Karpati, Björn Paxling, Cecilia Östergren, Elin Karlström, Emil Jäder, Jenny Thorold, Jeremy Wihdén, Jonas Evander, Josefine Ekström, Katja Sjöblom, Kristoffer Vernmark, Marie Björnstjerna, Martina Brandter, Matilda Hulth, Mats Dahlin, Mikaela Lundqvist, Pernilla Fredell, Sara Renström and Tess Risto Boheman.

 

r
Exempel på hur smartphone-appen ser ut.

Referens till den nya artikeln:
Lindner, P., Ivanova, E., Ly, K. H., Andersson, G., & Carlbring, P. (2013). Guided and unguided CBT for social anxiety disorder and/or panic disorder via the Internet and a smartphone application: study protocol for a randomised controlled trial. Trials, 14:437. [doi:10.1186/1745-6215-14-437]