Virtual reality mot Spindelfobi – studieprotokoll nu publicerat

Detaljbeskrivningen – av hur vi exakt gått tillväga i vår snart avslutade behandlingsstudie – är nu accepterad för publikation i den vetenskapliga tidskriften journal Trials. Studien tar sitt avstamp i att specifik fobi är ett av de allra vanligaste psykiatriska besvären och kan leda till stora begränsningar för individen. Som tur är kan detta framgångsrikt … Read more

Behandling för uppskjutare: internet eller gruppbehandling – vad är bäst för en prokrastinerare?

Idag accepterades och publicerades studieprotokollet till en kommande studie. Titeln är “Group versus Internet-based cognitive-behavioral therapy for procrastination: Study protocol for a randomized controlled trial“. Prokrastinering kännetecknas av att medvetet förhala påbörjandet eller slutförandet av en uppgift trots vetskap om att det kan rendera i negativa konsekvenser. Till skillnad från andra närbesläktade problemområden, däribland bristande självhävdelse … Read more

Studieupplägg för smartphone-behandling av ångest

Idag publicerade vi en artikel i tidskriften Trials (impact factor 2.21) som i detalj beskriver studieupplägget för en nu pågående studie. Titeln på artikeln är “Guided and unguided CBT for social anxiety disorder and/or panic disorder via the Internet and a smartphone application: study protocol for a randomised controlled trial“. Den går att läsa i … Read more