Do You Believe It? Verbal Suggestions Influence the Clinical and Neural Effects of SSRI

Using truthful or deceiving verbal instructions, we tested how expectancies influence SSRI efficacy in social anxiety disorder. The number of responders was more than three times higher after open administration of escitalopram 20 mg compared to covert administration of the drug presented as “active placebo” in a cover story. Correct vs. incorrect information about the … Read more

SSRI-behandling vid social ångest – halverad effekt genom påverkan av patienternas förväntningar

SSRI-läkemedel är ett av de läkemedel som förskrivs mest mot psykisk ohälsa, vid såväl ångest- som depressionsproblematik. På senare tid har effekten av denna typ av läkemedel dock ifrågasatts. I flera metaanalyser har SSRI inte visat sig bättre än placebo, även om det också finns studier där man sett signifikant effekt, exempelvis vid svår depression. … Read more