Congratulations David Forsström (he is defending his PhD thesis today)

Today at 10 PhD-student David Forsström will defend his thesis entitled “The use and experience of responsible gambling tools: An explorative analysis of user behavior regarding a responsible gambling tool and the consequences of use”. I have been the main supervisor and Hugo Hesser and Markus Jansson-Fröjmark were co-supervisos. The opponent was Professor Anders Håkansson … Read more

Grattis David Forsström som disputerar idag!

Idag klockan 10 försvarar doktorand David Forsström sin avhandling som bär namnet “The use and experience of responsible gambling tools: An explorative analysis of user behavior regarding a responsible gambling tool and the consequences of use”. Jag har varit huvudhandledare och biträdande dito är docent Hugo Hesser (Linköpings universitet) samt docent Markus Jansson-Fröjmark (Karolinska Institutet). … Read more

Congratulations Kristofer Vernmark (he is defending his PhD thesis today)

Today at 1 PM PhD-candidate Kristofer Vernmark will publicly defend his doctorial thesis entitled “Therapeutic alliance and different treatment formats when delivering internet-based CBT for depression“. Professor Gerhard Andersson and I have been supervisors. The opponent is Edward Watkins, who is Professor of Experimental and Applied Clinical Psychology at University of Exeter. The thesis is … Read more

Grattis Kristofer Vernmark som disputerar idag!

Idag klockan 13 försvarar doktorand Kristofer Vernmark sin avhandling som bär namnet “Therapeutic alliance and different treatment formats when delivering internet-based CBT for depression“. Professor Gerhard Andersson och jag har varit handledare. Opponent är Edward Watkins som är Professor of Experimental and Applied Clinical Psychology vid University of Exeter. Avhandlingen rör bland annat depression, som … Read more

Debattinlägg i British Journal of Psychiatry

Jag och postdoktorn Anne-Wil Kruijt har precis publicerat ett så kallat “eLetter” publicerat i British Journal of Psychiatry. Titeln är “Processing confusing procedures in the recent re-analysis of a cognitive bias modification (CBM) meta-analysis” och är en kommentar på en debatt mellan två forskargrupper som drar olika slutsatser kring effektiviteten av uppmärksamhetsträning. Du kan läsa … Read more

Processing confusing procedures in the recent re-analysis of a cognitive bias modification (CBM) meta-analysis

Those worried about the cognitive bias modification field being affected by ever-moving goal posts may have thought their concerns confirmed by Grafton and colleagues’ re-analysis of the meta-analysis by Cristea and colleagues[1,2]. The paper concludes with the suggestion that we should only call CBM CBM if it is successful. To provide a treatment-inspired analogue: “This? … Read more

Long-term effects of internet-supported cognitive behaviour therapy

Internet-supported and therapist-guided cognitive behaviour therapy (ICBT) is effective for a range of problems in the short run, but less is known about the long-term effects with follow-ups of two years or longer. This paper reviews studies in which the long-term effects of guided ICBT were investigated. Following literature searches in PubMed and other sources … Read more

Metaanalys tyder på goda långsiktiga effekter av KBT på nätet

IKBT med terapeutstöd, alltså kognitiv beteendeterapi som patienten tar del av via internet, samtidigt som hen får stöd av en terapeut via telefon eller mejl, har i forskningen visat sig vara effektivt för många typer av problem. Generellt sett har studierna dock bedömt relativt kortsiktiga effekter. Vad gäller hur effekterna står sig vid så kallade … Read more