Säg adjö till stress: Arbetsfokuserade metoder som ger anställda en ljusare framtid

Om man vill hjälpa anställda med stressrelaterade problem; räcker det med vanliga stresshanteringstekniker eller ger arbetsfokuserade interventioner bättre resultat? I dagens inlägg kommer vi att dyka ner i en ny studie vi precis publicerade i Journal of Medical Internet Research. Vi ville undersöka om en arbetsfokuserad intervention ger ett bättre utfall än en mer generisk … Read more

Grattis Viktor Månsson som disputerar idag!

Doktorand Viktor Månsson försvarar idag sin avhandling med titeln “Healthcare when the bets are off : symptoms, trajectories and treatment of individuals with gambling disorder“. Jag har varit en av handledarna och ser fram emot att höra diskussionen mellan Viktor och opponenten Juan Navas från University of Madrid. Så här beskriver Viktor sin avhandling (översatt … Read more

Psilocybin som botemedel mot depression – Lyssna på mitt deltagande i ‘I hjärnan på Louise Epstein’

Jag gästade nyligen radioprogrammet ‘I hjärnan på Louise Epstein’. Programmet, som leds av Louise Epstein och har Ola Hermanson som bisittare, fokuserar på hjärnan och samtiden och bjuder in gäster för att diskutera olika ämnen. I det senaste avsnittet undersökte vi möjligheterna för psilocybin, den aktiva substansen i “magiska svampar”, som behandling för depression. Avsnittet … Read more

Grattis Jonas Rafi som disputerar idag!

Idag kommer psykologen och doktoranden Jonas Rafi att försvara sin avhandling “A Workplace Prevention Program for Problem Gambling“. Jag har varit huvudhandledare och Petra Lindfors biträdande. Opponent är Anders Håkansson. Så här beskriver Jonas sin avhandling: “Problem med spel om pengar är ett folkhälsoproblem förknippat med allvarliga negativa konsekvenser för spelaren. Spelproblem kan också leda … Read more

ChatGPT, psykoterapi och förfalskade människor

Det finns en mängd olika internetbaserade behandlingsformat, men de kan delas upp i två huvudkategorier: videoterapi (som sker i realtid) respektive digitala självhjälpsprogram med eller utan mänsklig vägledning (oftast asynkrona). Vanligtvis tenderar guidade internetbaserade behandlingar att vara mer effektiva än ren självhjälp. Enligt en nyligen accepterad metaanalys ger terapeutstödd internetbaserad kognitiv beteendeterapi liknande behandlingseffekter som … Read more

Framgångar och utmaningar med internetbaserade interventioner för patienter med hjärt-kärlsjukdom och samtidig ångest eller depression

Idag fick vi beskedet att vår senaste studie – en systematisk översikt – om internetbaserade psykologiska interventioner för patienter med hjärt-kärlsjukdom (CVD) med samtidig ångest och/eller depression har accepterats för publicering. I denna bloggpost ger jag en överblick av våra huvudfynd och hur dessa interventioner kan förbättras för att ge bättre och mer jämlik vård. … Read more

Det finns 11 olika typer av jämförelsegrupper – så väljer du rätt!

Hundratals randomiserade kontrollerade studier har testat behandlingseffekten av olika mobilappar vid psykologiska problem (mHealth). Dessa studier har använt en rad olika kontrollgrupper (t ex väntelista, minimal uppmärksamhetskontroll, psykologisk placebo). Valet av kontrollgrupp påverkar dramatiskt vilka vetenskapliga slutsatser som kan dras från en given studie. Tyvärr saknas helt praxis inom mHealth. Ett av problemen blir att … Read more

Ny publikation i “The Lancet” (Digital Health)

I går publicerades vår nya behandlingsstudie i tidskriften “The Lancet” (Digital Health delen). Det är en fin vetenskaplig tidskrift med en impact factor på 36,6. Det är studien väl värd! Det är nämligen den första studien i världen som undersökt om Psykodynamisk behandling (via internet) av depression hos ungdomar (15-19 år) är “non-inferior” till Kognitiv … Read more

Utnämnd till redaktör för Journal of Psychedelic Studies + Internet Interventions

Efter 20 år, varav 12 år som chefredaktör, har jag nu lämnat över stafettpinnen för den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy. Tidskriften har utvecklats mycket positivt de senaste fem åren och har en imponerande impact factor på 5.8. Läs mer i min sista editorial Signing off after two decades. Jag kommer dock inte vara sysslolös! … Read more

18 år idag: Bröllop och disputation på samma dag!

Brölopp och disputation på samma dag

Idag för exakt 18 år sedan försvarade jag min avhandling (“Panic! Its Prevalence, Diagnosis and Treatment via the Internet“). En av medlemmarna i betygsnämnden var professor Lars-Göran Öst. Det är fullt möjligt att jag missminner mig, men jag har för mig att Lars-Göran, under disputationen, sa något i stil med att “allting i avhandlingen är … Read more