Återfallsprevention vid depression – funkar det via nätet?

Kan man minska risken för återfall vid depression? Det undersökte vi i en ny artikel som precis publicerats i tidskriften “Behaviour Research and Therapy”. Syftet med studien var att undersöka de långsiktiga effekterna av ett internet-baserat återfallsförebyggande program för personer som endast delvis förbättrats av en tidigare behandling. Åttiofyra individer med unipolär depression randomiserades till … Read more

Kort intervju i SVT

Så slutar du skjuta upp Världens första internetbehandling för uppskjutandebeteende utvärderas i ett nytt forskningsprojekt vid Stockholms universitet. Från dagens SVT och programmet “Gomorron”.

Recruitment video for a depression trial

This is the recruitment video for the following study: Carlbring, P., Lindner, P., Martell, C., Hassmén, P., Forsberg, L., Ström, L., & Andersson, G. (2013).The effects on depression of Internet-administered behavioural activation and physical exercise with treatment rationale and relapse prevention: study protocol for a randomised controlled trial. Trials, 14:35. [doi: 10.1186/1745-6215-14-35] Läs mer här: … Read more

Svårigheter att påbörja eller slutföra saker?

Upplever du stora och återkommande svårigheter att påbörja och slutföra saker och ting i din vardag? Besväras du av att inte kunna fullfölja uppgifter och åtaganden i tid? Anmäl då ditt intresse till en behandlingsstudie som undersöker en internetbaserad självhjälpsbehandling för prokrastinering, även kallat uppskjutandebeteende. Du som vill ha hjälp med dina svårigheter har möjlighet att genomgå … Read more