Ny review artikel om internetbaserade behandlingar

Idag publicerades en ny översiktsartikel kring behandlingar av olika vanliga psykiska problem. Internet har blivit en viktig del av de flesta människors liv i många delar av världen. Sedan slutet av 1990-talet har det skett en intensiv forskningsaktivitet där psykologiska behandlingar, så som kognitiv beteendeterapi (KBT), visat sig vara effektiva även när de levereras via Internet. Den nya artikeln redovisar att de flesta forskningsstudier pekar på att effekterna är större när någon form av vägledning ges av en terapeut, Behandlingar utan detta stöd tenderar att leda till fler avhopp och mindre effektstorlekar. Internetbehandlingar består ofta av en elektronisk ”lärobok”, men kan även innefatta andra komponenter såsom ljudfiler och videoklipp. Hemuppgifter ingår ofta och feedback ges i samband med respektive veckas uppgifter. Guidad Internet-KBT (iKBT) har visat sig ha stor effekt vid problem så som depression, paniksyndrom, ​​social fobi, samt generaliserat ångestsyndrom. Det finns åtskilliga vetenskapliga studier där deltagarna har rekryterats via media, medan det har varit avsevärt färre på sjukhus eller vårdcentralspatienter. Majoriteten av forskningen har dessutom endast gjorts på vuxna.  Det finns således ett behov av behandlingar och studier kring hur dessa internetbehandlingar fungerar för äldre vuxna, barn respektive ungdomar.  Läs artikel i sin helhet via länken nedan.

Referens:
Andersson, G., Carlbring, P., Ljótsson, B., & Hedman, E. (2013). Guided Internet-based CBT for common mental disorders. Journal of Contemporary Psychotherapy, 43, 223-233.