Konsensus är nådd: så mäter man biverkningar i psykoterapi

Idag publiceras det första numret av en helt ny vetenskaplig tidskrift. Tidningen – som för att spara miljön endast ges ut elektroniskt – heter Internet interventions. I detta första nummer finns, förutom en editorial, även två nya artiklar kring biverkningar av psykoterapi. I den första artikeln har 10 av världens ledande behandlingsforskare inom internetterapi samlats … Read more

Kan psykoterapi ge biverkningar? I ny studie ger 74 svenska kliniker sin syn på saken

Vem som helst får i dag behandla psykisk sjukdom. Psykologförbundet vill jämställa behandling av psykiatriska diagnoser med somatiska sjukdomar, och vill därför att det ska införas ett förbud för icke legitimerad personal att ge behandling. Detta debatterades under en Almedalsvecka utan resultat. Det finns nämligen en stark invändning från kritiker som menar att det saknas … Read more

Ny doktorand – välkommen Alexander Rozental!

Psykologisk behandling uppfattas ofta som oskadlig. Men trots att det finns exempel på oväntade negativa effekter, är det bara undantagsvis som forskningen om psykologiska metoder över huvud taget kommenterar biverkningar. En amerikansk artikel stämmer till eftertanke, skriver psykologen Ulf Jonsson, utredare vid SBU. Alexander, som idag är inne på sin andra dag som doktorand, kommer … Read more