Ny artikel i Lancet Psychiatry: beteendeaktivering bra vid depression (medan avslappning kan vara skadligt)

Genom ett stort internationellt samarbete har 76 randomiserade kontrollerade kliniska prövningar mot depression analyserats. De 11704 forskningspersonerna har deltagit i olika typer av behandlingar och varje typ av intervention kan nu enkelt jämföras på denna webbsida: https://esm.ispm.unibe.ch/shinies/cNMA_iCBT/ Läs artikel i sin helhet: Furukawa, T. A., Suganuma, A., Ostinelli, E. G., Andersson, G., Beevers, C. G., Shumake, … Read more

Sudden gains – Ett möjligt sätt att förutspå framtida resultat av psykologisk behandling?

Forskningsläget går hela tiden framåt när det gäller att hitta nya behandlingsmetoder för psykiska sjukdomar. Det går också framåt med att utvärdera vilka av dessa behandlingsmetoder som fungerar mer eller mindre bra för olika diagnoser. Något som däremot fortfarande ligger dolt är vilka komponenter det är i dessa behandlingsmetoder som gör dem effektiva, och vilka … Read more

Ny översiktsartikel sammanfattar 20 års internetforskning

De senaste 20 åren har många olika behandlingar av psykisk ohälsa flyttat från mottagningsrummen till internet. Social ångest, depression och tvångsproblematik är bara några exempel på åkommor som idag kan behandlas via internet. Ofta är den teoretiska bakgrunden till behandlingarna kognitiv beteendeterapi, KBT, och klient och terapeut har textbaserad kontakt via en krypterad hemsida under … Read more

Så skulle depression kunna behandlas med virtual reality

I en ny artikel som idag accepterades i Frontiers in Psychiatry diskuterar vi hur man skulle kunna utveckla en automatiserad behandling med hjälp av virtual reailty. I artikeln skissar vi på en en skalbar lösning som inte kräver en terapeut. Läs artikeln i sin helhet (open access): Lindner, P., Hamilton, W., Miloff, A., & Carlbring, … Read more

Så effektiva är smartphone-appar mot psykisk ohälsa

Idag publicerade vi en metaanalys i World Psychiatry (som har en impact factor på 34!). I artikeln beskriver vi hur vi först identifierade 3136 potentiellt relevanta artiklar. Av dessa var det dock endast 66 studier som slutligen uppfyllde inklusionskriterierna. Artiklar som exkluderades var exempelvis inte så kallade randomiserade kontrollerade studier. Slutsatsen i vår metaanalys är … Read more