Förebygga skilsmässa, fysisk och psykisk ohälsa vid spelproblem

Idag publicerade vi ett studieprotokoll i BMJ Open. Studien tillkom efter att Svenska Spels oberoende forskningsråd bekostat att en doktorand (duktige Kristoffer Magnusson) på heltid kan ägna sig åt detta projekt under 4 år. Detta är angeläget då befolkningsundersökningar visar att 2% av befolkning har upplevt tydliga negativa konsekvenser (så som skilsmässa eller psykologisk ohälsa) på grund av … Read more

3 miljoner kronor till forskning om spelmissbruk

På den internationella spelansvarskonferensen “Responsible Gaming Summit” i Mariehamn presenterades en ny forskningssatsning (se Youtube-videon nedan). Det var det åländska spelbolaget Paf som berättade att de inleder ett forskningssamarbete med psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet. Samarbetet avser ett fyraårigt forskningsprojekt om nätspel med fokus på gränssättning, kundkontakt och feedback på spelvanor. Forskningsprojektet har sin utgångspunkt i Pafs spelsajt … Read more

Svenska spels forskningsdag 2014

Per Carlbring, Lennart Käll, Kristoffer Magnusson & Clara Gumpert

I går hade Svenska spel sin årliga forskningsdag. Tanken med dessa dagar är dels att sprida forskningsnyheter för intresserade, dels att samla de som erhållit forskningsmedel från Svenska spels fristående forskningsråd. Första utlysningen skedde våren 2011. Idag stöttar Svenska Spel totalt fem projekt vid olika högskolor och universitet. Hittills har de bekostat en handfull doktorander (varje … Read more

FORTE beviljar forskningsanslag för hjälp till anhöriga till problemspelare

FORTE meddelade idag att de beviljar medel (3 830 000 kronor) för projektet ”Utvärdering av ett internetlevererat KBT-program med telefonstöd för anhöriga till problemspelare – en randomiserad kontrollerad studie. ”. Projektet görs i mycket nära samarbete med Karolinska institutet och särskild doktorand Kristoffer Magnusson (som var hjärnan bakom ansökan). Med i projektgruppen är även professor … Read more

Ny doktorand – välkommen David Forsström!

Igår var första dagen för David Forsström som doktorand på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Välkommen som doktorand! Den övergripande forskningsfrågan i doktorandprojektet är: Hur används och presterar spelansvarsverktyget Playscan och vilken effekt har det på spelares beteende? Spel om pengar har förekommit i många kulturer sedan lång tid. Man har gjort fynd av forntida … Read more