Svenska spels forskningsdag 2014

Per Carlbring, Lennart Käll, Kristoffer Magnusson & Clara Gumpert

I går hade Svenska spel sin årliga forskningsdag. Tanken med dessa dagar är dels att sprida forskningsnyheter för intresserade, dels att samla de som erhållit forskningsmedel från Svenska spels fristående forskningsråd. Första utlysningen skedde våren 2011. Idag stöttar Svenska Spel totalt fem projekt vid olika högskolor och universitet. Hittills har de bekostat en handfull doktorander (varje … Läs mer

FORTE beviljar forskningsanslag för hjälp till anhöriga till problemspelare

FORTE meddelade idag att de beviljar medel (3 830 000 kronor) för projektet ”Utvärdering av ett internetlevererat KBT-program med telefonstöd för anhöriga till problemspelare – en randomiserad kontrollerad studie. ”. Projektet görs i mycket nära samarbete med Karolinska institutet och särskild doktorand Kristoffer Magnusson (som var hjärnan bakom ansökan). Med i projektgruppen är även professor … Läs mer

Ny doktorand – välkommen David Forsström!

Igår var första dagen för David Forsström som doktorand på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Välkommen som doktorand! Den övergripande forskningsfrågan i doktorandprojektet är: Hur används och presterar spelansvarsverktyget Playscan och vilken effekt har det på spelares beteende? Spel om pengar har förekommit i många kulturer sedan lång tid. Man har gjort fynd av forntida … Läs mer