Jonsson-Abbott Scale – nytt formulär mäter viktiga dimensioner kopplade till utveckling av problemspelande

Traditionellt sett har man undersökt spelande och problemspelande genom tvärsnittsstudier och retrospektiva forskningsupplägg. Det gör det svårt att dra slutsatser om tidsmässiga förhållanden och orsakssamband. För att komma till rätta med detta utvecklades frågeformuläret JAS (Jonsson-Abbot Scale [ladda ner här!]) som använts i den stora prospektiva studien Swelogs (Swedish Longitudinal Gambling Study). JAS består av … Läs mer

Pilotstudie: Effekter av parterapi vid problemspelande

Problemspelande är ett folkhälsoproblem som berör drygt 2 % av befolkningen i Sverige. Spelandet leder till allvarliga konsekvenser för den som spelar, som psykiskt lidande, ekonomiska problem, suicidalitet samt ytterligare missbruk (alkohol eller droger) och problem med den fysiska hälsan. Problemspelandet kan dessutom få allvarliga konsekvenser för närstående till spelarna. Så många som 18 % av Sveriges … Läs mer

Beviljat forskningsanslag om utsläckningsmekanismer

Utifrån grundläggande inlärningspsykologi är det lätt att förstå hur människor lär sig att ägna sig åt hasardspel: människan lär sig helt enkelt att associera ett specifikt beteende (spelande) med en tilltalande konsekvens (spänning, ekonomisk förtjänst mm) och fortsätter därför att spela. Det är betydligt svårare att förstå varför man fortsätter att spela, trots att man … Läs mer

Djupintervjuer med spelare om spelansvarsverktyget Playscan

Vi vet alla att man ska ”spela lagom”. Men vad som faktiskt är lagom är inte särskilt tydligt. Att informera och ge tips är ett sätt att förebygga problem. Ett annat är att spelbolagen ofta analyserar varje spelares spelmönster och ger återkoppling innan det är för sent. Det finns några olika verktyg spelbolagen kan använda … Läs mer

GamTest – ett nytt tillförlitligt sätt att mäta fem dimensioner av problematiskt spelande

Det ökade antalet spelsajter på nätet under senare år innebär att spel om pengar har blivit mer lättillgängligt. Detta skulle kunna leda till att fler får problem med problemspelande. Samtidigt innebär onlinespelande även nya möjligheter att introducera åtgärder som kan förhindra spelproblem. GamTest är ett onlinetest av spelbeteende och ger information som kan användas för … Läs mer

Ny studie blir först med att undersöka resultaten av parterapi vid spelberoende

Ungefär 70 % av befolkningen i Sverige i åldrarna 16–84 år ägnar sig åt spel om pengar. Denna siffra omfattar även personer som spelar mycket sällan. För de flesta som spelar leder inte spelandet till några problem, men för en minoritet kan spelandet få ödesdigra konsekvenser för deras ekonomi, hälsa och relationer. Problemspelande definieras som … Läs mer

Alkoholvanorna avgör vilken behandling som är bäst mot spelberoende

Var 50:e person i Sverige är problemspelare och ytterligare var 20:e har en viss risk för spelproblem. Trots stora negativa konsekvenser för både spelaren och dess anhöriga söker få behandling. För de som ändå ber om hjälp är sannolikheten att bli bättre mycket stora. För några år sedan fick vi ett relativt stort anslag från … Läs mer

Vill du bli min doktorand? Ansök senast 1 april!

Från och med idag kan du läsa om och ansöka till de utannonserade doktorandplatserna i psykologi vid Stockholms universitet. Tre av dessa platser skulle innebära att jag är din huvudhandledare. Du skulle bli en del av ett trevligt gäng med bland annat doktoranderna Alexander Rozental, Alexander Miloff, David Forsström, Ekaterina Ivanova, Jakob Jonsson, Kristoffer Magnusson, Mårten Tyrberg och Philip Lindner. … Läs mer

Förebygga skilsmässa, fysisk och psykisk ohälsa vid spelproblem

Idag publicerade vi ett studieprotokoll i BMJ Open. Studien tillkom efter att Svenska Spels oberoende forskningsråd bekostat att en doktorand (duktige Kristoffer Magnusson) på heltid kan ägna sig åt detta projekt under 4 år. Detta är angeläget då befolkningsundersökningar visar att 2% av befolkning har upplevt tydliga negativa konsekvenser (så som skilsmässa eller psykologisk ohälsa) på grund av … Läs mer

3 miljoner kronor till forskning om spelmissbruk

På den internationella spelansvarskonferensen ”Responsible Gaming Summit” i Mariehamn presenterades en ny forskningssatsning (se Youtube-videon nedan). Det var det åländska spelbolaget Paf som berättade att de inleder ett forskningssamarbete med psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet. Samarbetet avser ett fyraårigt forskningsprojekt om nätspel med fokus på gränssättning, kundkontakt och feedback på spelvanor. Forskningsprojektet har sin utgångspunkt i Pafs spelsajt … Läs mer