Är du en uppskjutare? Prokrastineringstest online!

Skjuter du medvetet upp uppgifter eller åtaganden trots att detta får negativa konsekvenser? Är du värre än de flesta? Testa dig själv! Jag och min doktorand psykologen Alexander Rozental har översatt tre självskattningsinstrument. De heter Irrational Procrastination Scale (9 frågor som handlar om ens tendens att medvetet ägna sig åt annat än du borde), Pure Procrastination Scale (12 … Read more