Consequences of ignoring therapist effects in trials with longitudinal data: A simulation study

Psychotherapy trials frequently generate multilevel longitudinal data with 3 levels. This type of hierarchy exists in all trials in which therapists deliver the treatment and patients are repeatedly measured. Unfortunately, researchers often ignore the possibility that therapists could differ in their performance and instead assume there is no difference between therapists in their average impact … Read more

1-session virtual reality exposure therapy for public speaking anxiety: Results from a randomized controlled trial

Public speaking anxiety (PSA) is a common condition which can be treated effectively with exposure therapy. However, inherent difficulties in stimuli presentation and control limits dissemination and the therapeutic potential. Virtual Reality (VR) technology has the potential to resolve these issues and provide a scalable platform for self-help interventions. No previous study has examined whether … Read more

Resultaten klara för 1-sessionsbehandling av talarskräck

Idag publicerade vi världens första 1-sessionsbehandling för talarskräck där terapeuten tog hjälp av virtual reality teknik. Totalt randomiserade vi 50 personer till att antingen få komma till oss under 3 timmar för en individuell behandlingssession eller till en kontrollgrupp (för att säkerställa att resultaten inte beror på spontansförbättring). Under sessionen hjälpte en blivande psykolog patienten … Read more

Negativa effekter av psykoterapi: Nya rekommendationer

I en ny studie, som i dag publicerades i open access versionen av British Journal of Psychiatry, presenterar vi vad man hittills vet om fenomenet hittills och ger även rekommendationer för både framtida forskning och klinisk verksamhet idag. Författarna, om jag får säga det själv, är en imponerande samling från olika delar av världen: Alexander … Read more

Negative effects in psychotherapy: Commentary and recommendations for future research and clinical practice

In a new paper, just published in the open access version of British Journal of Psychiatry, we present a commentary on the current understanding and give future research directions of negative effects in psychotherapy. Including what to do in clinical practice. The authors, are quite an impressive group of people (if I may say so … Read more

Ny bok: Närmare varandra – 9 veckor till en starkare parrelation

Idag höll jag för första gången i vår nya bok (utgiven av Natur och Kultur). Boken, som heter Närmare varandra, är tänkt att läsas under nio veckor, ett kapitel per vecka med tillhörande övningar. Innehållet bygger på KBT-metoden Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT) med inslag av Acceptance and Commitment Therapy (ACT), och har prövats i två … Read more

Immersive 3D exposure-based treatment for spider fear: A randomized controlled trial

Stereoscopic 3D gives the viewer the same shape, size, perspective and depth they would experience viewing the real world and could mimic the perceptual threat cues present in real life. This is the first study to investigate whether an immersive stereoscopic 3D video exposure-based treatment would be effective in reducing fear of spiders. Participants with … Read more

The effectiveness of guided internet-based cognitive behavioral therapy for social anxiety disorder in a routine care setting

Social anxiety disorder (SAD) is a common mental disorder with high persistence when untreated. As access to effective treatment is limited, guided internet-based cognitive behavioral therapy (ICBT) has been proposed as an effective alternative to face-to-face treatment. In a new study, that was published today, we examined the effectiveness of a 14-week therapist-guided ICBT program … Read more

Behandling av social fobi i Norge: 2 av 3 blir bra visar ny studie

Social ångest (eller social fobi) är en ångestdiagnos som drabbar många. Globalt beräknas 4 % drabbas någon gång under sin livstid, och i höginkomstländer är siffran ännu högre. Det är dessutom stor risk att problemen kvarstår över tid om man inte får behandling. Eftersom tillgången till effektiv behandling är begränsad kan IKBT (internetbaserad kognitiv beteendeterapi) med … Read more

Föreläsning på Medborgarskolan om parterapi – välkommen!

En relation mellan två människor bygger på samspel. Gemensamt skapar vi mönster och förutsättningar för att leva tillsammans. Styrkor går att utveckla, prestige och låsningar går att bearbeta. Tillsammans har de erfarna terapeuterna Anna-Karin Norlander, Gerhard Andersson, Per Carlbring och Maria Burman skapat en manual för att förbättra samspelet, hantera konflikter på ett konstruktivt sätt, … Read more