Olämplig fråga: Jag har svårt att tala med attraktiva personer av motsatt kön

Idag publicerade vi en artikel i BMC-tidskriften Health and Quality of Life Outcomes (impact factor 2.27). Den svenska titeln på rapporten är ”Klinisk validering av en icke-heteronormativ version av social interaktion Anxiety Scale (SIAS)”. Trots välkomnade förändringar i samhällets attityder och praxis gentemot sexuella minoriteter kan fall av heteronormativitet fortfarande finns inom vård och forskning. … Läs mer

Grattis Lise Bergman Nordgren som disputerar idag!

Idag klockan 13:00 (I:101, Hus Ingvar) försvarar psykologen Lise Bergman Nordgren sin doktorsavhandling i psykologi. Lise har varit inskriven vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet sedan år 2009. Vi är tacksamma för FAS/FORTEs bidrag som gjorde detta projekt möjligt. Titeln på Lise Bergman Nordgrens avhandling  är ”Individually tailored internet-based cognitive behavioural therapy for anxiety … Läs mer

New PhD student – Welcome Kristoffer Magnusson!

Alt text

Today it was announced that the PhD admission proposal by psychologist Kristoffer Magnusson has been approved effective 18 December 2013. He will hold a PhD position at the prestigious Karolinska institute at the Department of Clinical Neuroscience in the subject of medical science. The project is funded in part by Svenska spel, in part by Swedish … Läs mer

Känner du dig nedstämd eller deprimerad?

Har du tappat lusten, orken eller intresset att göra saker som du tidigare har tyckt om att göra? Du som vill få hjälp med att förbättra ditt mående har nu möjlighet att anmäla dig till en kostnadsfri och Internetbaserad behandlingsstudie – actua! – där vi prövar olika varianter av ett nytt 12-veckorsprogram mot depression och … Läs mer

2013 året då KBT kom in i Nationalencyklopedin

Nationalencyklopedin, det allmänna uppslagsverket som vilar på vetenskaplig grund, skickade just en hälsning. ”Jag vill tacka för ditt värdefulla och uppskattade bidrag till NE under året och samtidigt önska dig en mycket god jul och ett förträffligt nytt år!”. Det ”värdefulla och uppskattade bidraget” var definitionen av Kognitiv beteendeterapi med 478 ord. Innan detta fanns … Läs mer

Välkommen Kristoffer Magnusson som ny doktorand!

Alt text

Idag meddelades att PTP-psykologen Kristoffer Magnusson från och med igår (18/12) är antagen som doktorand vid Karolinska Institutet på Institutionen för klinisk neurovetenskap. Ämnet är ”Medicinsk vetenskap” och projektet handlar om stöd för anhöriga till spelare. Projektet är delvis bekostad av Svenska spel (doktorandplatsen), delvis FORTE (projektmedel utöver doktorandkostnaderna). Huvudhandledare kommer professor Per Carlbring att … Läs mer

New board of directors of ISRII revealed

Today the results from the election for the new board of directors of International Society for Research on Internet Interventions (ISRII) was revealed. Voting by the membership concluded on 29 November 2013, with an overwhelming majority approving the slate. Members of the 2014 Board of Directors are listed below: President: Heleen Riper (Netherlands) President-elect: Kate Cavanagh (UK) … Läs mer

Den nya styrelsen klar för ISRII

Idag meddelandes att den nya styrelsen för International Society for Research on Internet Interventions (ISRII) blir: President: Heleen Riper (Netherlands) President-elect: Kate Cavanagh (UK) Past-President: Lee Ritterband (USA) Secretary: Per Carlbring (Sweden) Treasurer: Brian Danaher (USA) Director: Gerhard Andersson (Sweden) Director: Frances Kay-Lambkin (Australia) Director: David Mohr (USA) Director: Pepijn Van De Ven (Ireland) Samtidigt avtackas … Läs mer

Boktips – gratis nerladdning av självhjälpsböcker vid fobier

Här kommer ett tips! Du kan gratis (och förstås helt lagligt) ladda ner tre självhjälpsböcker vid olika fobier. De är skrivna av Martin M. Antony som är professor vid Department of Psychology vid Ryerson University. Titlarna på gratisböckerna är: Overcoming Medical Phobias: How to Conquer Fear of Blood, Needles, Doctors, and Dentists Overcoming Animal & … Läs mer

Congrats Robert Johansson who will get his PhD today

Today Robert Johansson will defend his PhD thesis. The supervisors have been Gerhard Andersson, Per Carlbring and Pim Cuijpers. Professor Jacques Barber from Adelphi University in the USA will be the opponent. The overarching goal of Robert’s thesis has been to enhance Internet-delivered psychological treatments for depression and its comorbidity. To this end, three randomized controlled trials (Study II, III … Läs mer