Ren beteendeterapi och ren kognitiv terapi ger lika god effekt vid sömnsvårigheter

Insomni, alltså problem med att somna på kvällarna, att vakna på natten och inte kunna somna om och/eller att vakna för tidigt på mornarna, är något som beräknas drabba 6-10 % av oss. Förutom sömnsvårigheterna nattetid medför insomni även att man påverkas negativt dagtid. Trots att man vet att det är kopplat till stort lidande … Read more

Ny studie: Automatiserad VR-behandling kan vara effektiv mot spindelfobi

I en precis precis publicerad studie har vi undersökt exponeringsbehandling med Virtual Reality för att behandla spindelfobi. Dessa typer av behandlingar kallas ofta för “VRET” (Virtual Reality Exposure Therapy). Den nya studien följer upp en tidigare studie (Miloff et al., 2019) där terapeut-ledd VRET jämförts med ensessions in-vivo exponeringsbehandling mot spindelfobi. Den tidigare studien fann … Read more

Kort telefonkontakt med storspelare minskar deras förluster med 30% upp till ett år senare

En ny studie ledd av forskare på Stockholms Universitet följer upp en tidigare studie som undersökt huruvida man kan minska storspelares spelande genom att kontakta de via telefon eller brev. Studien är gjord på storspelare från det norska spelbolaget Norsk Tipping och visar att telefonkontakt, som hade störst effekt, hade minskat storspelares förluster med i … Read more

Anhörig till spelberoende: Ny studie undersöker överensstämmelsen kring förluster

Det sägs ofta att spelberoende är det dolda beroendet. Alltså att det varken luktar eller märks (på samma sätt som personer som har problem med alkohol eller droger). Hur bra koll har då anhöriga på hur mycket en spelare förlorar? Denna fråga försökte vi besvara genom att analysera data från en stor behandlingsstudie vi nyligen … Read more

Så skulle depression kunna behandlas med virtual reality

I en ny artikel som idag accepterades i Frontiers in Psychiatry diskuterar vi hur man skulle kunna utveckla en automatiserad behandling med hjälp av virtual reailty. I artikeln skissar vi på en en skalbar lösning som inte kräver en terapeut. Läs artikeln i sin helhet (open access): Lindner, P., Hamilton, W., Miloff, A., & Carlbring, … Read more

Så effektiva är smartphone-appar mot psykisk ohälsa

Idag publicerade vi en metaanalys i World Psychiatry (som har en impact factor på 34!). I artikeln beskriver vi hur vi först identifierade 3136 potentiellt relevanta artiklar. Av dessa var det dock endast 66 studier som slutligen uppfyllde inklusionskriterierna. Artiklar som exkluderades var exempelvis inte så kallade randomiserade kontrollerade studier. Slutsatsen i vår metaanalys är … Read more

Negativa effekter av psykologisk behandling

Idag publicerades vår nya artikel där vi beskriver Negative Effects Questionnaire och den allra senaste informationen om hur psykometriskt bra formuläret är. Artikeln återfinns i det aktuella numret av Behavioural and Cognitive Psychotherapy och bygger på svar från 564 patienter i fem olika behandlingsstudier. Vi använde Rasch-analys, vilket används i växande omfattning särskilt inom hälsoområdet. Läs artikeln … Read more

Hjälp till anhöriga till spelare som vägrar söka behandling

I en studie som idag publiceras i Journal of Consulting and Clinical Psychology undersöker vi om man hjälpa anhöriga till spelare som inte vill söka behandling. I etikansökan skrev vi: I Sverige deltar årligen omkring 70 % av den vuxna befolkningen i spel om pengar. Av hela befolkningen klassas omkring 2 % som problemspelare. Detta … Read more

Just publicerat i JAMA: Höjdrädsla behandlas hemifrån med VR

I en artikel som publiceras i det kommande numret av JAMA Psychiatry så beskriver vi hur höjdrädsla kan behandlas hemifrån med en vanlig smartphone och billiga VR-glasögon. Vi lottade 193 personer till att antingen ingå i en kontrollgrupp eller att få spela ett så kallat serious game. Spelet, som heter ZeroPhobia, var utformat för att … Read more

Nätkasinon bör kontakta storspelare

Vi vände oss till de 10,000 ”värsta spelarna” hos Norsk tipping. Alltså de 10,000 som spelade för störst summor under det senaste året. Dessa personer matchades sedan på kön, ålder och nettoförluster för att skapa “statistiska trillingar”. Varje trilling lottades sedan till en av tre olika grupper: 1) Telefonsamtal, 2) Vanligt brev eller 3) Kontrollgrupp. … Read more