Psykodynamisk internetterapi vid Social fobi – goda resultat förväntas

Social fobi är mycket vanligt – en svensk studie av professor Tomas Furmark uppskattar att ungefär 15% av Sveriges befolkning har problem i sociala situationer. Enligt Socialstyrelsen är förstahandsalternativet kognitiv beteendeterapi enskilt (referens). Därefter rekommenderas internetbaserad KBT och moderna antidepressiva så kallade SSRI-preparat. Först som prioriteringsgrad 10 kommer ”Psykologisk behandling med korttids-PDT”. Betyder det att Psykodynamiskt inriktad terapi är värdelöst? Nej, snarare att man inte genomfört så många och så metodologiskt eleganta studier ännu. En majoritet av Sveriges behandlare utgår ifrån ett psykodynamiskt förhållningssätt, vilket de inte hade gjort om de inte själva trodde på metoden och såg effekt av den i vardagen. Det är alltså i första hand frånvaro av studier, snarare än dåliga resultat som ligger bakom Socialstyrelsens riktlinjer.

Psykodynamiskt inriktad terapi fokuserar på att förklara det som händer i livet genom omedvetna processer som påverkar individen. Genom att lära känna och förstå hur dessa uppstått är syftet att personen ska kunna få större kontroll över sin situation och till mindre del påverkas negativt av dessa skeenden av det psykiska livet. Syftet med denna behandlingsmodell är att hjälpa personen att först se dessa omedvetna mönster, sedan förstå hur de fungerar vilket till sist kan leda till att man kan bryta med dem och leva livet på ett sätt som fungerar bättre. Denna behandling ger också upphov till insikter om den egna personen som syftar till bibehålla den behandlingseffekt som förhoppningsvis uppstår över tid.

Nu startar vi ett internetbaserat behandlingsprogram för social fobi baserat på psykodynamisk teori. Vi förväntar oss en god effekt (här framgår varför). Programmet består av åtta moduler som personen arbetar sig igenom tillsammans med sin behandlare. Varje modul kan jämföras med en behandlingssession eller ett kapitel i en självhjälpsbok och en ny modul kommer att delas ut varje vecka. Den första modulen inleds med utbildning och information om terapin. Deltagaren kommer sedan att ha veckovis e-postkontakt (krypterad sådan!) med en personlig behandlare och få utföra veckovisa uppgifter.

Låter det intressant? Anmäl dig! Det är gratis och allt sker på distans:
https://www.iterapi.se/sites/sofia/

sofiasymbol2