Äldre får hjälp med både ångest och depression via internet

Ångestproblematik är vanligt hos äldre – studier visar att 5–10 % i åldern över 65 år uppfyller kriterierna på en ångestdiagnos. Depression är minst lika vanligt i den här gruppen, 10–15 % beräknas vara drabbade. Många av dem som lider av depression, 48 % enligt en studie, har dessutom samtidigt ångestproblematik. Denna grupp med blandade … Read more

Svar på läsarfråga om fobier i Modern Psykologi

FRÅGA: Fobier är en sådan konstig blandning av rationella och irrationella rädslor. Det är lätt att förstå en skräck för till exempel giftiga djur eller höjder, men svårare att förstå varför någon exempelvis är rädd för sina tånaglar. Finns det både evolutionärt grundade och mer slumpartade fobier? – Mirjam Följande svar publicerades på sidan 71 … Read more

Do You Believe It? Verbal Suggestions Influence the Clinical and Neural Effects of SSRI

Using truthful or deceiving verbal instructions, we tested how expectancies influence SSRI efficacy in social anxiety disorder. The number of responders was more than three times higher after open administration of escitalopram 20 mg compared to covert administration of the drug presented as “active placebo” in a cover story. Correct vs. incorrect information about the … Read more

SSRI-behandling vid social ångest – halverad effekt genom påverkan av patienternas förväntningar

SSRI-läkemedel är ett av de läkemedel som förskrivs mest mot psykisk ohälsa, vid såväl ångest- som depressionsproblematik. På senare tid har effekten av denna typ av läkemedel dock ifrågasatts. I flera metaanalyser har SSRI inte visat sig bättre än placebo, även om det också finns studier där man sett signifikant effekt, exempelvis vid svår depression. … Read more

Individually tailored internet-based cognitive behaviour therapy for older adults with anxiety and depression

Mixed anxiety and depression is common among older adults (those 60 years and older). Internet-supported cognitive behaviour therapy (ICBT) has been tested for a range of conditions, and one approach is to tailor the treatment according to each client’s symptoms and preferences. The aim of the study was to compare the effects of an eight-week-long … Read more

Psychometric properties the Jonsson-Abbott Scale

Traditionally, gambling and problem gambling research relies on cross-sectional and retrospective designs. This has compromised identification of temporal relationships and causal inference. To overcome these problems a new questionnaire, the Jonsson-Abbott Scale (JAS), was developed and used in a large, prospective, general population study, The Swedish Longitudinal Gambling Study (Swelogs). The JAS has 11 items … Read more

Jonsson-Abbott Scale – nytt formulär mäter viktiga dimensioner kopplade till utveckling av problemspelande

Traditionellt sett har man undersökt spelande och problemspelande genom tvärsnittsstudier och retrospektiva forskningsupplägg. Det gör det svårt att dra slutsatser om tidsmässiga förhållanden och orsakssamband. För att komma till rätta med detta utvecklades frågeformuläret JAS (Jonsson-Abbot Scale [ladda ner här!]) som använts i den stora prospektiva studien Swelogs (Swedish Longitudinal Gambling Study). JAS består av … Read more

Multi-center mega-analysis of brain structure in social anxiety disorder

Social anxiety disorder (SAD) is a prevalent and disabling mental disorder, associated with significant psychiatric co-morbidity. Previous research on structural brain alterations associated with SAD has yielded inconsistent results concerning the direction of the changes in gray matter (GM) in various brain regions, as well as on the relationship between brain structure and SAD-symptomatology. These … Read more

Mega-analys av hjärnstruktur vid social ångest

Social ångest, eller social fobi, är en av de vanliga ångestsjukdomarna. Mellan 6 % och 13 % beräknas någon gång under livet drabbas. Resultaten från tidigare forskning på strukturella förändringar kopplade till social ångest har varit inkonsekventa både när det gäller riktningen hos förändringar av grå substans i olika hjärnområden och när det gäller kopplingarna … Read more