Kungligt beskydd av konferens

Idag slår vi upp dörrarna för European Society for Research on Internet Interventions andra konferens. Under två dagar kommer över 70 presentationer att hållas där den gemensamma nämnaren är internetbehandlingar. Professor Gerhard Andersson och Professor Per Carlbring står som värdar för konferensen som har fått H.K.H Prinsessan Madeleine som beskyddare. Vissa delar av konferensen kommer … Read more

Ny doktorand – välkommen David Forsström!

Igår var första dagen för David Forsström som doktorand på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Välkommen som doktorand! Den övergripande forskningsfrågan i doktorandprojektet är: Hur används och presterar spelansvarsverktyget Playscan och vilken effekt har det på spelares beteende? Spel om pengar har förekommit i många kulturer sedan lång tid. Man har gjort fynd av forntida … Read more

Ny artikel: Internet-Based Attention Bias Modification for Social Anxiety: A Randomised Controlled Comparison of Training towards Negative and Training Towards Positive Cues

Ny artikel publicerad idag! Mer info kommer under dagen… Internet-Based Attention Bias Modification for Social Anxiety: A Randomised Controlled Comparison of Training towards Negative and Training Towards Positive Cues Boettcher J, Leek L, Matson L, Holmes EA, Browning M, et al. (2013) Internet-Based Attention Bias Modification for Social Anxiety: A Randomised Controlled Comparison of Training towards Negative and Training Towards Positive Cues. PLoS … Read more

Phil Enock från Harvard på forskningsbesök

Phil Enock, doktorand på Harvard University med Richard J. McNally som huvudhandledare, gör ett kortare forskningsbesök hos oss denna vecka. På bilder ser vi hans nya applikation för den kommande studien där han ska försöka göra så kallad cognitive bias modification (se video nedan) lite mer roligt. Detta genom att tillämpa så kallade gamification tekniker till … Read more

Party all night long med Bruce E. Wampold

I går installerades Bruce E. Wampold som hedersdoktor vid Stockholms universitet. Så här löd utnämningen: “Bruce E. Wampold, är Patricia L. Wolleat Professor of Counseling Psychology and Clinical Professor of Psychiatry vid University of Wisconsin–Madison. Wampolds forskning har i allt väsentligt varit inriktad på metodologiska och teoretiska frågor kring effekter av psykoterapi. Han har lämnat … Read more

Inbjudan till gratis konferens med Gambling Research Network

Inbjudan till GARNs andra nätverksmöte i Stockholm 24 – 25 oktober 2013 Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) fick, tillsammans med medsökande professor Per Carlbring, professor Per Binde och doktorand Jakob Jonsson, i december 2012 beviljat ett nätverksstöd av FORTE – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd för att genomföra nätverksträffar för svenska forskare … Read more

Ny artikel om vad som händer i hjärnan vid internetterapi

Randomiserade kontrollerade studier har visat lovande resultat för internetbaserad KBT för personer med social fobi. Den nyss publicerade studien (se länken nedan) undersökte eventuella ångestrelaterade neurala förändringar i hjärnan efter internetbaserad behandling av social fobi. Amygdala är en central knutpunkt i det neurala rädslonätverket och förändringar i den stukturen är av stort forskningsintresse. Tjugotvå patienter … Read more

Dr Simon E. Blackwell på 10-dagarsbesök hos oss

Idag avslutade Dr Simon E. Blackwell sitt 10-dagars forskningsbesök besök hos oss på den kliniska avdelningen med ett allmänt seminarium.  Titeln var “Development of a novel clinical intervention from experimental psychopathology: cognitive bias modification using mental imagery for depression”. Simon berättade om sina studier med personer som har en egentlig depressionsdiagnos. Precis som åsnan Ior i … Read more

Social fobi eller panik?

Upplever du starkt obehag när du talar inför en grupp? Känner du dig blyg eller begränsad i sociala situationer? Eller är det så att du då och då drabbas av kraftig kroppslig ångest: t ex stark yrsel, svimningskänslor, hjärtat dunkar eller känner du att du håller på att tappa kontrollen? Vi vänder oss till dig … Read more