Ny studie: Om patienten själv får välja – vad ger bäst resultat: PDT eller KBT?

Depression är ett världsomfattande problem som kan behandlas med flera olika former av psykoterapi. Det finns ett starkt forskningsstöd för behandling av depression med hjälp av kognitiv beteendeterapi även när denna levereras i form av guidad självhjälp via Internet (iKBT). Aktuell forskning visar också att psykodynamisk psykoterapi kan ges i form av guidad självhjälp via … Read more

Gravid och Exponering – hur ska man tänka?

I en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften ”Archives of women’s mental health” menar man att ångestsyndrom under graviditeten inte är ovanliga och att dessa problem förknippas med allvarliga och bestående konsekvenser för både modern och barnet. Exponeringsbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) och beteendeterapi (BT) är de psykosociala behandlingarna med mest empiriskt stöd vid ångest i … Read more

Ny review artikel om internetbaserade behandlingar

Idag publicerades en ny översiktsartikel kring behandlingar av olika vanliga psykiska problem. Internet har blivit en viktig del av de flesta människors liv i många delar av världen. Sedan slutet av 1990-talet har det skett en intensiv forskningsaktivitet där psykologiska behandlingar, så som kognitiv beteendeterapi (KBT), visat sig vara effektiva även när de levereras via Internet. … Read more

Ny doktorand – välkommen Alexander Rozental!

Psykologisk behandling uppfattas ofta som oskadlig. Men trots att det finns exempel på oväntade negativa effekter, är det bara undantagsvis som forskningen om psykologiska metoder över huvud taget kommenterar biverkningar. En amerikansk artikel stämmer till eftertanke, skriver psykologen Ulf Jonsson, utredare vid SBU. Alexander, som idag är inne på sin andra dag som doktorand, kommer … Read more

Bilder från ESRII 2013

The European Society for Research on Internet Interventions (esrii) är en ideell organisation som värnar vetenskapligt samarbete inom “eHealth interventions”.  Bilderna (utan någon speciell ordning) kommer från konferensappen och evenemanget gick av stapeln den 3-4 oktober i Linköping.

Ny tidskrift är född!

Under den första konferensdagen av den europeiska föreningen för internetbehandlingar lanserades en ny tidskrift. Den ligger hos det stora förlaget Elsevier och kommer att vara en så kallad open access tidskrift. Det betyder att samtliga artiklar kommer att vara gratis att läsa och helt fritt tillgängliga för alla med en internetuppkoppling. Att publicera i en … Read more

Ny studie: Fysisk aktivitet mot depression

Kan fysisk aktivitet hjälpa mot nedstämdhet? Ja, om man får tro en ny artikel vi precis publicerat. Titeln är “Internet-delivered therapist-guided physical activity for mild to moderate depression: a randomized controlled trial“. Syftet med studien var att undersöka om deltagare som slumpas till en behandlingsgrupp skulle visa en större reduktion av depressiva symtom än de … Read more

Kungligt beskydd av konferens

Idag slår vi upp dörrarna för European Society for Research on Internet Interventions andra konferens. Under två dagar kommer över 70 presentationer att hållas där den gemensamma nämnaren är internetbehandlingar. Professor Gerhard Andersson och Professor Per Carlbring står som värdar för konferensen som har fått H.K.H Prinsessan Madeleine som beskyddare. Vissa delar av konferensen kommer … Read more

Ny doktorand – välkommen David Forsström!

Igår var första dagen för David Forsström som doktorand på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Välkommen som doktorand! Den övergripande forskningsfrågan i doktorandprojektet är: Hur används och presterar spelansvarsverktyget Playscan och vilken effekt har det på spelares beteende? Spel om pengar har förekommit i många kulturer sedan lång tid. Man har gjort fynd av forntida … Read more

Ny artikel: Internet-Based Attention Bias Modification for Social Anxiety: A Randomised Controlled Comparison of Training towards Negative and Training Towards Positive Cues

Ny artikel publicerad idag! Mer info kommer under dagen… Internet-Based Attention Bias Modification for Social Anxiety: A Randomised Controlled Comparison of Training towards Negative and Training Towards Positive Cues Boettcher J, Leek L, Matson L, Holmes EA, Browning M, et al. (2013) Internet-Based Attention Bias Modification for Social Anxiety: A Randomised Controlled Comparison of Training towards Negative and Training Towards Positive Cues. PLoS … Read more