Känner du dig nedstämd, ledsen eller deprimerad?

Vi söker just nu ungdomar (15-19 år) som vill delta i en forskningsstudie där vi utvärderar internetbaserad behandling för depression. Behandlingen är tio veckor och under tiden får du stöd via chatt och meddelanden. Det kostar inget och du kan bo var som helst i Sverige. Forskningsstudien genomförs av Stockholms universitet i samarbete med Linköpings … Read more

Hjälp till anhöriga till spelare som vägrar söka behandling

I en studie som idag publiceras i Journal of Consulting and Clinical Psychology undersöker vi om man hjälpa anhöriga till spelare som inte vill söka behandling. I etikansökan skrev vi: I Sverige deltar årligen omkring 70 % av den vuxna befolkningen i spel om pengar. Av hela befolkningen klassas omkring 2 % som problemspelare. Detta … Read more

Internetbaserad psykologisk behandling – från innovation till implementering

Vi har precis publicerat en artikel i World Psychiarty (impact factor = 30!). I artikeln ger vi en historiebeskrivning från de första stapplande studierna till dagens senaste rön och hur dessa numera används i klinisk praxis runt om i världen. Läs den gärna – artikeln är öppen och gratis för alla! En liten kort historik: Internetbehandling … Read more

ERiCA – Internetbaserad behandling för dig som är 15-18 år och lider av depression

Med start idag kan man anmäla sig till vår psykodynamiska behandling på internet. Projektet är bekostat av Kavlifonden. Behandlingsprogrammet uppmuntrar utforskande av våra känslor, relationsmönster och tankar om oss själva och andra. Fokus ligger på hur vi har och har haft det i nära relationer och tillsammans försöker vi se om det finns återkommande mönster … Read more

4,2 miljoner Hong Kong dollar

hong kong baptist university

Mitt besök i Hong Kong har burit frukt! År 2016 blev jag inbjuden att hålla en keynote på “Asia Mental Health Conference” om psykologisk behandling via internet (se den snygga och färgglada konferenspostern nedan!). Det fanns ett stort intresse för ämnet och forskare vid Hong Kong Baptist University föreslog att vi skulle söka forskningspengar tillsammans.  Idag fick … Read more

5,7 miljoner norska kronor

Jag är medsökande till ett projektbidrag som docent Björn Philips i hård konkurrens beviljats av Kavlifonden. Projektet går ut på att under fyra år utveckla och testa en psykodynamisk internetbaserad behandling för ungdomar (15-19 år) som lider av nedstämdhet. Den första pilotstudien startar vecka 4 (år 2019) så håll utkik efter länkar till anmälningssidan. På … Read more

Behandling av social fobi i Norge: 2 av 3 blir bra visar ny studie

Social ångest (eller social fobi) är en ångestdiagnos som drabbar många. Globalt beräknas 4 % drabbas någon gång under sin livstid, och i höginkomstländer är siffran ännu högre. Det är dessutom stor risk att problemen kvarstår över tid om man inte får behandling. Eftersom tillgången till effektiv behandling är begränsad kan IKBT (internetbaserad kognitiv beteendeterapi) med … Read more

Ny metaanalys: KBT på nätet lika bra som ansikte-mot-ansikte behandling

År 2014 publicerade vi en artikel som sammanfattade alla studier som dittills jämfört internetbaserad KBT med sedvanlig (ansikte-mot-ansikte) behandling. Resultet då var att de 13 studier som fanns publicerade visade på samma goda effekter. Det vill säga, det spelade ingen roll hur behandlingen administrerades – resultatet var ändå (på gruppnivå) goda. Studiens resultat uppmärksammades bland … Read more

Metaanalys tyder på goda långsiktiga effekter av KBT på nätet

IKBT med terapeutstöd, alltså kognitiv beteendeterapi som patienten tar del av via internet, samtidigt som hen får stöd av en terapeut via telefon eller mejl, har i forskningen visat sig vara effektivt för många typer av problem. Generellt sett har studierna dock bedömt relativt kortsiktiga effekter. Vad gäller hur effekterna står sig vid så kallade … Read more

Äldre får hjälp med både ångest och depression via internet

Ångestproblematik är vanligt hos äldre – studier visar att 5–10 % i åldern över 65 år uppfyller kriterierna på en ångestdiagnos. Depression är minst lika vanligt i den här gruppen, 10–15 % beräknas vara drabbade. Många av dem som lider av depression, 48 % enligt en studie, har dessutom samtidigt ångestproblematik. Denna grupp med blandade … Read more