New research grant approval (gambling)

The Swedish Research Council  for Health, Working Life and Welfare granted us 3 830 000 SEK for a project entitled “Evaluation of an internet-based CBT-program with telephone support for concerned significant others of problem gamblers – a randomized controlled trial.” In Sweden it has been estimated that 260 000 individuals cohabitate with a problem gambler (PG), … Read more

FORTE beviljar forskningsanslag för hjälp till anhöriga till problemspelare

FORTE meddelade idag att de beviljar medel (3 830 000 kronor) för projektet ”Utvärdering av ett internetlevererat KBT-program med telefonstöd för anhöriga till problemspelare – en randomiserad kontrollerad studie. ”. Projektet görs i mycket nära samarbete med Karolinska institutet och särskild doktorand Kristoffer Magnusson (som var hjärnan bakom ansökan). Med i projektgruppen är även professor … Read more

What is the best treatment for Snake Phobia? New study out!

Today we published a new paper. In this study, we compared guided Internet-delivered self-help with one-session exposure treatment (OST) in a sample of snake phobic patients. A total of 30 patients were included following a screening on the Internet and a structured clinical interview. The Internet treatment consisted of four weekly text modules which were … Read more

Direkt jämförelse mellan två behandlingar vid ormfobi

I dag publicerade vi en studie där två olika behandlingsformat jämförts medvarandra när det gäller effektiviteten att behandla ormfobi. Det var guidad internetbehandling som direkt jämfördes med traditionell kognitiv beteendeterapi ansikte mot ansikte. Totalt ingick 30 patienter som lottades till en av de två grupperna. Internetbehandlingen bestod av fyra veckovisa textmoduler som presenterades på en … Read more

Quality of Life Inventory in Different Psychiatric Conditions

Today a new paper was published in Cognitive Behaviour Therapy about the Quality of Life Inventory (QOLI). QOLI is an established rating scale of self-perceived quality of life across 16 domains. Norms for different psychiatric conditions when rated via the Internet, responsiveness to change following treatment, and the clinical impact of importance-weighting items have yet … Read more

Så mäter man livskvalité enligt ny artikel

Kan man mäta livskvalité? Svaret beror förstås på vad man lägger i begreppet. Ett sätt att försöka fånga betydelsen har gjorts med ett formulär som heter Quality of Life Inventory. Det är ett formulär som ber enkätbesvararen att ta ställning till hur nöjd man är med 16 olika livsdomäner. Quality of Life Inventory är enligt FBanken ett … Read more

The answer to if genes can predict response to CBT

Can genes predict the response to cognitive behavior therapy for Social Anxiety Disorder? The role of genetics for predicting the response to cognitive behavior therapy (CBT) for social anxiety disorder (SAD) has only been studied in one previous investigation. The serotonin transporter (5-HTTLPR), the catechol-o-methyltransferase (COMT) val158met, and thetryptophan hydroxylase-2 (TPH2) G-703Tpolymorphisms are implicated in the … Read more

Svaret på om gener kan förutsäga behandlingsutfall vid social fobi

Om man känner till en persons gener kan man då bättre än slumpen förutsäga hur behandlingen kommer att gå? Det var just detta som undersöktes i en artikel som publicerades idag. Specifikt var det tre gener (5-HTTLPR, COMTval158met samt TPH2 G-703T) som studerades hos 313 personer som genomgick internetbehandling av social fobi. Det korta svaret blev att det … Read more

Special Issue in Honour of Lars-Göran Öst

Today we published a new issue of Cognitive Behaviour Therapy. It is a special issue in honor of Lars-Göran Öst. Lars-Göran Öst stands tall as one of the most prominent clinical researchers in the field of cognitive behavior therapy (CBT), and a founder of CBT in Sweden. He recently retired from his position as professor … Read more

Specialnummer för att hedra Lars-Göran Öst

I dag publicerar vi ett nytt nummer av den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy. Det är ett specialnummer för att uppmärksamma en person som varit mycket forskningsaktiv inom KBT-fältet. Lars-Göran Öst har under årtionden varit professor i psykologi vid Stockholms universitet. Han har nyligen pensionerats men fortsätter att vara aktiv. I specialnumret ger ledande auktoriteter … Read more