Congrats Robert Johansson who will get his PhD today

Today Robert Johansson will defend his PhD thesis. The supervisors have been Gerhard Andersson, Per Carlbring and Pim Cuijpers. Professor Jacques Barber from Adelphi University in the USA will be the opponent. The overarching goal of Robert’s thesis has been to enhance Internet-delivered psychological treatments for depression and its comorbidity. To this end, three randomized controlled trials (Study II, III … Read more

Grattis Robert Johansson som disputerar idag

Idag försvarar psykologen Robert Johansson din doktorsavhandling. Handledare har varit Gerhard Andersson, Per Carlbring och Pim Cuijpers. Professor Jacques Barber från Adelphi University i USA kommer att vara opponent. Titeln på avhandlingen är “Treating depression and its comorbidity: From individualized Internet-delivered cognitive behavior therapy to affect-focused psychodynamic psychotherapy” vilket på svenska bli “Att behandla depression och dess komorbiditet: Från individanpassad … Read more

Foreword in a new book on Anxiety

A few days ago the Swedish translation of  a new book “Anxiety: A Very Short Introduction” was published by Daniel Freeman and Jason Freeman. The foreword was written by Professor Per Carlbring and can be read using this link: Kort om ångest Förord 3 sidor (in Swedish).  

Förord till ny bok om ångest

I dagarna kom en ny bok om ångest ut. Boken, som heter “Kort om ångest“,  är skriven av Daniel och Jason Freeman med ett svenskt förord av Per Carlbring (se nedan). Daniel Freeman är professor i klinisk psykologi vid Oxford University i England. Jason Freeman är skribent och redaktör och har specialiserat sig på populärpsykologi och självhjälpsböcker. … Read more

“Du är en av de personer vi inspireras av”

Future Health Lab är en tankesmedja som vill bredda bilden av och ta ett helhetsgrepp om hälsa. De vill visa att det handlar om mer än sjukvård och få fler människor att göra aktiva och medvetna val som resulterar i bättre hälsa. Future Health Lab har bjudit in 30 personer att diskutera för- och nackdelar med … Read more

Encouraging results in a new study on mindfulness treatment of anxiety disorders

Mindfulness-based interventions have proven effective for the transdiagnostic treatment of heterogeneous anxiety disorders. So far, no study investigated the potential of mindfulness-based treatments when delivered remotely via the Internet. In a trial that was just published the aim was at evaluating the efficacy of a stand-alone, unguided, Internet-based mindfulness treatment programme for anxiety. Methods Ninety-one … Read more

Ny kontrollerad studie visar att Mindfulness är effektivt vid ångest

Mindfulnessbaserade interventioner har visat sig effektiva vid transdiagnostisk behandling vid vissa ångeststörningar. Hittills finns ingen studie som undersöker potentialen i en mindfulnessbaserad behandling när de levereras på distans via Internet. I den nyss accepterade vetenskapliga artikeln var syftet just detta. Metod Nittioen deltagare med diagnoserna social fobi, generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom eller ångest utan närmare specifikation … Read more

New research grant approval (gambling)

The Swedish Research Council  for Health, Working Life and Welfare granted us 3 830 000 SEK for a project entitled “Evaluation of an internet-based CBT-program with telephone support for concerned significant others of problem gamblers – a randomized controlled trial.” In Sweden it has been estimated that 260 000 individuals cohabitate with a problem gambler (PG), … Read more

FORTE beviljar forskningsanslag för hjälp till anhöriga till problemspelare

FORTE meddelade idag att de beviljar medel (3 830 000 kronor) för projektet ”Utvärdering av ett internetlevererat KBT-program med telefonstöd för anhöriga till problemspelare – en randomiserad kontrollerad studie. ”. Projektet görs i mycket nära samarbete med Karolinska institutet och särskild doktorand Kristoffer Magnusson (som var hjärnan bakom ansökan). Med i projektgruppen är även professor … Read more

What is the best treatment for Snake Phobia? New study out!

Today we published a new paper. In this study, we compared guided Internet-delivered self-help with one-session exposure treatment (OST) in a sample of snake phobic patients. A total of 30 patients were included following a screening on the Internet and a structured clinical interview. The Internet treatment consisted of four weekly text modules which were … Read more